Nieuwe gemeenteraad van Lelystad geïnstalleerd

Lelystad - In de raadszaal van het Stadhuis in Lelystad hebben 35 mensen donderdag de eed of de belofte afgelegd. Daarmee beloven zij voor de komende vier jaar uw belangen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

Dat doen zij, natuurlijk, zo werkt dat in een democratie, vanuit verschillende invalshoeken. Want die 35 mensen vertegenwoordigen ook de belangen van veertien in de gemeenteraad gekozen partijen.

Dinsdagavond praat de nieuwe gemeenteraad over de verkiezingsuitslag. Dat zal de eerste proeve van bekwaamheid voor de fractievoorzitters van de veertien partijen zijn. 

Uitdaging

Burgemeester Ina Adema sprak de nieuwe raadsleden toe. ‘Wat de bestuurlijke kwesties ook mogen zijn en hoe het publieke debat ook mag verlopen, als volksvertegenwoordigers blijft u zich natuurlijk oriënteren op onze inwoners, onze bedrijven en hun behoeften.’ Daarbij had ze voor de nieuwe raad een uitdaging. ‘Er is door de vorige gemeenteraad een basis gelegd, en dan denk ik aan de Buitenraad en de Motiemarkt, maar ik wil u uitdagen nog meer naar buiten te gaan, nog meer het gesprek met onze inwoners buiten maar ook binnen dit huis aan te gaan. Ophalen welke behoeften en wensen in Lelystad worden uitgesproken, maar ook de onuitgesproken behoeften moet u uiteindelijk in kaart brengen en afwegen.’

Plezier

‘Volksvertegenwoordiger zijn is een mooie maar ook grote verantwoordelijkheid. U bent de baas van de gemeente. Dat betekent wat mij betreft ook loslaten. Het is een mooie uitdaging aan de gemeenteraad om meer aan de voorkant terecht te komen en dan te controleren of er binnen de door u gestelde kaders is gebleven. En geef jezelf daarin ook de tijd. Raadslid zijn is niet iets wat je zo even doet of wat je erbij doet. Maar ik hoop dat u er ook veel plezier aan zal beleven.’