Forum voor de Ouderen gaat niet op in Leefbaar Lelystad

Lelystad – Het Forum voor de Ouderen sluit zich niet aan bij Leefbaar Lelystad. De twee partijen gaan wel samenwerken. Daarmee is een politiek relletje in de kiem gesmoord.

Verontwaardiging

Vorige week kwam naar buiten dat de nieuwe partij voor ouderen in de gemeenteraad van Lelystad, het Forum voor de Ouderen, overwoog zich aan te sluiten bij Leefbaar Lelystad. Daarop barstte een storm van verontwaardiging los. De term ‘kiezersbedrog’ viel, omdat de mensen die op het Forum voor de Ouderen hebben gestemd hun stem zo naar Leefbaar Lelystad zien gaan.

Nauwe samenwerking

De soep wordt echter minder heet gegeten dan ze wordt opgediend. ‘De fracties van Leefbaar Lelystad en Forum voor de Ouderen gaan nauw met elkaar samenwerken. Bij eventuele deelname aan het college door Leefbaar Lelystad zal Forum voor de Ouderen daar gedoogsteun aan geven,’ laat Leefbaar Lelystad in een persverklaring weten.

‘Door de krachten te bundelen middels samenwerking en verbinding door de overeenkomsten te zoeken, vermindert de versnippering in de raad,’ zegt men. ‘Met name voor eenmansfracties is het stevig aanpoten om fatsoenlijk mee te kunnen draaien. Vergaderingen kunnen bovendien minder efficiënt verlopen met veertien woordvoerders op de verschillende dossiers. Daarom zijn de twee lokale partijen na de verkiezingen met elkaar in gesprek gegaan.’

Schuld van de media

De ophef die is ontstaan, wijt men aan de media. ‘Wij betreuren de commotie die door de mediaberichtgeving is ontstaan en waar vervolgens volop over gespeculeerd is en allerlei valse berichten op volgden. Dit had niet gehoeven wanneer ons even de tijd was gegund om zelf met de juiste berichtgeving naar buiten te treden.’