Prins te Paard maakt voorstelling over cultuurhistorie Knardijk

Lelystad - Locatietheater Prins te Paard uit Nagele herstelt op 5 en 6 april de oude busverbinding over de Knardijk in ere.

‘Radio Knardijk’ neemt de bezoeker mee, dwars door de geschiedenis van dit bijzondere stukje Flevoland. Tijdens de tocht over de Knardijk gidst De Barneman ons. Barneman is de gevreesde watergeest van Harderwijk, die in vervlogen tijden de schippers van de Zuiderzee de stuipen op het lijf joeg. De radiomaker Peter van Bruggen - dé maker van 'Weeshuis van de Hits' - geeft stem aan deze ruige geest uit het verleden.

Werkeiland

In de vijftiger jaren van de vorige eeuw was Lelystad-Haven een eiland dat met de smalle Knardijk verbonden was met Harderwijk. Het was een drukbereden route. In 1956 werden er maar liefst 130.000 auto’s geteld. Dat was vooral verkeer van dagjesmensen, die uit nieuwsgierigheid een kijkje kwamen nemen op het geïsoleerde werkeiland. Je kon zelfs dagtochten boeken om met een touringcar een dag op het eiland te beleven.

[De tekst gaat verder na de tweet]

 

Verhaal van Flevoland

De Knardijk heeft als waterkerende dijk van Oostelijk Flevoland bijgedragen aan het grotere plan van Lely. In 2018 wordt met de viering 100 jaar Zuiderzeewet hier aandacht aan besteed. Zestig jaar later heeft de dijk nu een andere functie. De 6,5 meter brede klinkerweg, waarover al dat verkeer zijn weg vond naar Lelystad, heeft plaatsgemaakt voor onder andere een betonnen fietspad. De Knardijk wordt als een van de participatieprojecten meegenomen in ‘Het Verhaal van Flevoland’. Daarbij wordt gekeken of de dijk een maatschappelijke functie kan krijgen.

[De tekst gaat verder na de foto]

 

Erfgoedpop-up’s

Erfgoedpop-up’s zijn onderdeel van de uitwerking van de opgave ‘het Verhaal van Flevoland’, één van de zeven opgaven uit de Omgevingsvisie. In de opgave ‘Het verhaal van Flevoland’ staat de eigenheid van de provincie centraal. Wat kenmerkt ons, wat is typisch Flevolands, wat bindt ons als Flevolanders? Het organiseren van de erfgoedpop-up’s is een middel om hierop antwoord op te krijgen. De resultaten worden benut om de koers van het beleid voor erfgoed, dat wil zeggen archeologie, cultuurhistorie, landschap immaterieel erfgoed en identiteit, voor de komende periode te bepalen.

Mensen die de voorstelling willen bijwonen, kunnen reserveren via erfgoedpopups.nl