Flevoland krijgt college van VVD, CDA, D66, ChristenUnie en PvdA

Lelystad – De provincie krijgt een nieuw college van Gedeputeerde Staten met vijf partijen. Een meerderheid van Provinciale Staten staat daar achter. Gedeputeerde Ad Meijer (SP) nam onmiddellijk daarna ontslag.

Apotheose

Het was de apotheose van wat heet een bestuurlijke crisis, nadat op 21 februari een motie van wantrouwen tegen Meijer door een meerderheid van Provinciale Staten werd verworpen. Omdat die motie van wantrouwen was ingediend door de andere coalitiepartijen VVD, CDA en D66, zagen die geen andere mogelijkheid hun gedeputeerden terug te trekken. En dus dienden Jaap Lodders (VVD), Jan-Nico Appelman (CDA) en Michiel Rijsberman (D66) op 1 maart hun ontslag in.

Woensdag 7 maart stelde Provinciale Staten informateur Bas Jan van Bochove aan om te onderzoeken hoe het nu verder moest in de bestuurlijke modderpoel die Flevoland was geworden. Na een gesprek met alle fractievoorzitters van de partijen in de Staten kwam Van Bochove met het advies een nieuw meerderheidscollege te vormen met VVD, CDA, D66, ChristenUnie en PvdA.  En dat voorstel kan op een meerderheid rekenen.

Versnelling dossiers

Dat betekent dat de weg vrij is voor Jaap Lodders, Jan-Nico Appelman en Michiel Rijsberman om weer terug te keren als gedeputeerde. ChristenUnie en PvdA zullen ook elk een gedeputeerde leveren. Wie dat worden, wordt woensdag bekend. Dan is er weer een Statenvergadering.

De nieuwe gedeputeerden zullen elk worden aangesteld voor 0,75 fte. De formatie voor de gedeputeerden binnen het college van Gedeputeerde Staten wordt daarmee met 0,5 uitgebreid. Volgens Provinciale Staten is dat te rechtvaardigen omdat er op bepaalde dossiers een ‘versnelling’ moet worden gemaakt.

Herstel vertrouwen

In het advies van Van Bochove staat ook dat er moet worden gewerkt aan een herstel van de onderlinge verhoudingen tussen de gedeputeerden en Provinciale Staten. ‘Alle fracties gaven in het gesprek met mij aan dat het nodig is dat we in de Staten anders met elkaar omgaan,’ lichtte Van Bochove dinsdag toe. ‘Daarmee moet er overigens wel sprake zijn van wederkerigheid.’ Want niet alleen de oppositiepartijen volden zich soms lijnrecht tegenover de coalitie staan, met het gevoel dat ze niet gehoord werden. ‘Andersom werd dat ook wel eens zo ervaren.’

Pittige woorden

Een pittige klus, want de verhoudingen zijn nog immer flink verstoord, zo bleek ook dinsdag tijdens de behandeling van het advies van Van Bochove wel. Veel partijen zetten vraagtekens bij de noodzaak het aantal fte voor de gedeputeerden uit te breiden met 0,5, andere hadden moeite met de combinatie van ChristenUnie en PvdA om een meerderheidscollege te krijgen.

Leonie Vestering (Partij voor de Dieren) sprak van een ‘schijnvertoning’, waarbij de drie partijen VVD, CDA en D66 die eerder hun zin niet kregen, dat nu via een omweg alsnog krijgen. Chris Jansen (PVV) ging als vanouds het meest fel tekeer. Hij herinnerde er fijntjes aan dat twee van de drie gedeputeerden die woensdag waarschijnlijk terugkeren, deze weg al eens eerder hebben gevolgd. In de vorige collegeperiode traden Jaap Lodders en Jan-Nico Appelman ook af, na een kritisch rapport over de besluitvorming rond de ‘robuuste ecologische verbindingszône’ Oostvaarderswold, die tussen Flevoland en de Veluwe zou worden aangelegd. ‘Hoe leg je dat aan de inwoners uit?’ vroeg Chris Jansen zich af. Een motie van treurnis tegen Bas Jan van Bochove en een motie van afkeuring over de denkwijze en handelswijze van VVD, CDA, D66, ChristenUnie en PvdA van de PVV werden echter alleen door die partij gesteund en dus verworpen.

Stabiliteit en continuïteit

Maar een meerderheid van Provinciale Staten voelt de behoefte aan stabiliteit en continuïteit van het bestuur. Volgend jaar zijn er weer verkiezingen en tot die tijd dienen er nog beslissingen te worden genomen in belangrijke dossiers als de Energieagenda, Openbaar Vervoer, Oostvaardersplassen en de Opgave Krachtige Samenleving, één van de opgaven uit de Omgevingsvisie. En laten dat nou net dossiers zijn waar gedeputeerde Ad Meijer verantwoordelijk voor was.

Ontslag Ad Meijer

Onmiddellijk nadat duidelijk was geworden dat een meerderheid van de Staten met het advies van Van Bochove zou instemmen en er een nieuw college wordt gevormd met VVD, CDA, D66, ChristenUnie en PvdA, diende Ad Meijer zijn ontslag in. ‘Hiermee is de politieke en bestuurlijke grond onder mijn functioneren komen te vervallen.’

Hij concludeerde dat hij er op een ‘hypocriete manier’ is uitgewerkt. ‘Kosten noch moeite zijn gespaard door de coalitiepartners VVD, CDA en D66 om mij en mijn partij aan de kant te zetten.’ Volgens Meijer zal dat voor de drie wellicht als een overwinning voelen, maar dat is dan een Pyrrusoverwinning. ‘Want de SP zal sterker terugkomen dan ooit.’ Nadat Meijer de zaal had verlaten, verlieten ook de vijf statenleden van de SP de zaal.

Nieuw college

Woensdag wordt duidelijk met welke gedeputeerden Gedeputeerde Staten gaat proberen de verkiezingen van volgend jaar te halen.

Dan moeten overigens wel de ‘Verklaringen omtrent gedrag’ van de nieuwe gedeputeerden binnen zijn. Normaal duurt dat enkele weken, maar bij benoeming tot gedeputeerde kan er gebruik worden gemaakt van een spoedprocedure.