Statenfractie CDA blij met voorstel nieuwe coalitie

Lelystad - De CDA-fractie in Provinciale Staten is blij dat vijf partijen (CDA, VVD, D66, PvdA en CU) elkaar hebben gevonden om het beleid van de afgelopen jaren grotendeels voort te zetten tot de verkiezingen van 2019.

'We kunnen weer volop aan de slag', zegt fractievoorzitter Chris Schotman.

De nieuwe coalitie was noodzakelijk nadat er een vertrouwensbreuk was ontstaan in het college van Gedeputeerde Staten tussen CDA, VVD en D66 enerzijds en de SP anderzijds. De gedeputeerden van de eerstgenoemde partijen dienden daarop hun ontslag in.

Meerderheidscollege

Informateur Bas Jan van Bochove kreeg vorige week de opdracht te onderzoeken wat de beste oplossing was voor het resterende jaar van deze collegeperiode. Uiteindelijk bleek het vormen van een meerderheidscollege met PvdA en ChristenUnie de beste oplossing, aldus Van Bochove.

Energietransitie

Het in 2015 gesloten coalitieakkoord 'Innovatief en Ondernemend' vormt de basis voor het akkoord dat nu tussen de vijf partijen is overeengekomen. Het beleid wordt grotendeels voortgezet. Extra aandacht is er voor onder meer de energietransitie, het openbaar vervoer en de opgave voor een krachtige samenleving.  

Fractievoorzitter Chris Schotman is tevreden met het resultaat van de onderhandelingen. 'Gelukkig heeft het niet te lang hoeven duren. We konden ons dat ook niet veroorloven omdat er nog genoeg te doen is in Flevoland. De nieuwe coalitie wil zich daar met alle partijen in Provinciale Staten stevig voor inzetten'.

Vertrouwen

De CDA-fractie is er zich van bewust dat er de komende tijd moet worden gewerkt aan een nieuw vertrouwen tussen verschillende partijen in Provinciale Staten. 'We moeten gezamenlijk deze provincie besturen in het belang van burgers, bedrijven en instellingen', aldus Schotman. 'Daarvoor is een goede samenwerking in Provinciale Staten absoluut noodzakelijk. We gaan er hard aan werken om die samenwerking en dat vertrouwen te verbeteren'.

Op dinsdag 20 maart debatteert Provinciale Staten over het voorstel voor de nieuwe coalitiesamenstelling.