Meerderheidscollege met VVD, CDA, D66, ChristenUnie en PvdA in de maak

Lelystad – De provincie krijgt een nieuw college van VVD, CDA, D66, ChristenUnie en PvdA. Dat is het advies van informateur Bas Jan van Bochove, na de gesprekken die hij heeft gehouden met alle fractievoorzitters van de partijen in Provinciale Staten.

Onderzoek informateur

Het is de oplossing voor de bestuurscrisis waar de provincie zich in bevindt, sinds de drie gedeputeerden van VVD, CDA en D66 op 1 maart hun ontslag hebben aangeboden. Zij willen niet verder met de vierde gedeputeerde van de SP.

Van Bochove is vorige week aangesteld door Provinciale Staten om te onderzoeken hoe nu verder, waarbij de stabiliteit van het provinciale beleid en voortgang in de belangrijke dossiers die op de agenda staan, voorop staan.

Minderheidscollege

In eerdere gesprekken met de Commissaris van de Koning Leen Verbeek gaven de fractievoorzitters van de twaalf partijen in meerderheid nog aan te gaan voor een minderheidscollege. Volgens jaar zijn er namelijk verkiezingen voor Provinciale Staten. Bij een minderheidscollege zouden de drie gedeputeerden Jaap Lodders (VVD), Jan Nico Appelman (CDA) en Michiel Rijsberman (D66)  ‘gewoon’ verder kunnen en bij individuele voorstellen op zoek kunnen gaan naar een meerderheid in Provinciale Staten.

Meerderheidscollege

Dat een meerderheid nu toch voor een andere oplossing kiest, is verrassend. Ook verrassend is de combinatie van ChristenUnie en PvdA om de drie andere partijen aan een meerderheid te helpen. Eerder werd gedacht aan een combinatie van ChristenUnie/SGP of GroenLinks/PvdA.

Het voorstel is bovendien dat er twee parttime gedeputeerden bij komen. Zowel ChristenUnie als PvdA leveren een gedeputeerde, die voor 0.75 fte aan de slag gaat. Feitelijk wordt daarmee de formatie met 0,5 fte uitgebreid: fulltime gedeputeerde Ad Meijer (SP) wordt vervangen door twee parttime gedeputeerden. Volgens Van Bochove is dat te rechtvaardigen omdat er voortgang in bepaalde dossiers moet worden gemaakt die nu stil zijn komen te liggen.

Verbinding

Los van de dossiers waar voortgang in moet worden gemaakt, zoals de energietransitie en het openbaar vervoer, staat ook de verbetering van de verhoudingen binnen Provinciale Staten zelf hoog op de agenda voor het komende jaar. Oppositiepartijen, waaronder ook de ChristenUnie en PvdA, hebben het optreden van de drie coalitiepartijen VVD, CDA en D66 eerder bestempeld als ‘arrogant’.  De manier waarop men het vertrouwen opzegde in gedeputeerde Ad Meijer van de SP en de manier waarop men dacht wel even een meerderheid daarvoor te behalen in Provinciale Staten, vielen slecht.

Er zal daarom, zo concludeert Van Bochove, de komende tijd ook stevig ingezet moeten worden op ‘verbinding’, waarbij coalitie en oppositie niet altijd tegenover elkaar staan, maar elkaar ook opzoeken. Zijn rapport heeft dan ook de toepasselijke titel 'Veters strikken' gekregen. 'Dat is wat één van de fractievoorzitters als beeldspraak gebruikte. Leek me wel toepasselijk.'

Rapport bespreken

Waarschijnlijk gaan Provinciale Staten dinsdag vergaderen over het advies van Van Bochove.