Gemeenteraad Lelystad unaniem achter ontwerp nieuwe campus

Lelystad – De gemeenteraad van Lelystad heeft dinsdag unaniem ingestemd met het ontwerp voor de nieuwe campus voor voortgezet onderwijs.

In een nieuw complex van zeven gebouwen worden de SGL, Rietlanden en Arcus samengevoegd tot twee nieuwe scholen voor voortgezet onderwijs, één voor vmbo en één voor havo/vwo. In het schooljaar 2020/2021 moet de campus open zijn, op een nieuw terrein bij De Rietlanden.

Tegenstand SP

Het was wel met de hakken over de sloot dat de gemeenteraad unaniem instemde met het ontwerp. De SP was namelijk vastbesloten er niet mee in te stemmen. In de eerdere randvoorwaarden bij het ontwerp had de partij er onder andere op gehamerd dat de verschillende gebouwen die op de campus komen te staan niet meer dan 500 leerlingen herbergen. In de huidige plannen wordt er gesproken over maximaal 600 leerlingen per gebouw, en daar is de SP niet gerust op.

De partij is dat sowieso niet op de plannen, want in de Stemwijzer voor de komende gemeenteraadsverkiezingen belooft men de fusie van de drie scholen terig te draaien zodra men daar de kans voor heeft, ook al heeft men in de gemeenteraad dus nu twee keer ingestemd met de plannen.

Meeste eisen ingewilligd

Toch zijn dat rimpelingen in de vijver, want het merendeel van de politiek is zeer tevreden met het ontwerp. Ja, het is waar dat niet aan alle ‘eisen’ die de gemeenteraad eerder heeft gesteld, is voldaan. ‘Maar de architect is er in grote mate in geslaagd om de meeste eisen mee te nemen, en we wisten dat het niet zou lukken alle eisen in te willigen,’ vond Evert Marseille (VVD). ‘Het zou dan ook verdrietig zijn als de SP alleen om dit punt niet akkoord zou gaan.’ Dat deed de SP dus niet: men stemde toch in.

Historisch moment

Marseille sprak van een ‘historisch moment’. Ten eerste wordt hier een discussie van tien jaar mee afgerond. Ten tweede gaf het hem, in zijn laatste raadsvergadering na twintig jaar gemeenteraadslid te zijn geweest, de mogelijkheid een amendement in te dienen, waarin hij zijn waardering uitspreekt voor het bereikte resultaat en uitspreekt te hopen dat dit het onderwijs in Lelystad ten goede zal komen.

Een volstrekt overbodig amendement natuurlijk, maar toch werd dat voorstel ook aangenomen. ‘Ik had nog op mijn bucketlist staan om ooit een overbodig amendement te steunen, dus ik ben blij dat ik dat bij deze van mijn lijstje kan strepen,’ zei Peter Schot (D66). Sjaak Kruis (GroenLinks) had een zelfde soort redenering, want ook al steunt hij normaal geen overbodige voorstellen, deze is de uitzondering. ‘En of dat dan is uit waardering voor het de jarenlange inzet van Evert Marseille of omdat we blij zijn dat hij stopt, laat ik helemaal aan hem over,’ lachte hij. Alleen de SP steunde dat voorstel niet.