Zorggroep Oude en Nieuwe Land verliest hoger beroep

Leeuwarden - Zorggroep Oude en Nieuwe Land moet van het Gerechtshof in Leeuwarden de transitievergoeding van 1,3 miljoen euro aan 122 ex-werknemers huishoudelijke zorg betalen.

Het Gerechtshof in Leeuwarden heeft dinsdag uitspraak gedaan in het door Zorggroep Oude en Nieuwe Land aangetekende hoger beroep. 

Medio 2017 ging de kantonrechter in Zwolle niet mee in het standpunt van ZONL dat er sprake is van overgang van onderneming dan wel opvolgend werkgeverschap. Het gaat hier om ex-werknemers van wie de meesten hun werk, cliënten en inkomen hebben behouden. De kantonrechter baseerde zijn uitspraak op de invulling van de cao VVT die medio 2016 van kracht werd.

Aanspraak vervalt

Hierop tekende ZONL hoger beroep aan. Zij vond daarbij steun van ActiZ, de brancheorganisatie. Het Gerechtshof geeft aan het oordeel van de kantonrechter in Zwolle te volgen. ZONL heeft zich te houden aan gemaakte cao-afspraken. Het Hof stelt ‘dat er niet in de cao staat dat de aanspraak vervalt bij ‘mogelijk’ baanbehoud, in welk juridisch jasje dan ook’.

Teleurgesteld

ZONL-bestuurder Frank Kodden: ‘We zijn teleurgesteld. De uitspraak gaat naar onze mening in tegen de bedoeling en achtergrond van de transitievergoeding. Dit raakt de gehele branche omdat bij wisseling van contracten na aanbesteding deze situatie zich kan herhalen. We ervaren dit als een niet goed afgehechte afspraak in de cao. We zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dit onbedoelde effect in de cao onder de aandacht te blijven brengen van brancheorganisaties en beleidsmakers.’

ZONL zal aan genoemde verplichtingen voldoen.