Frank Patat vangt bot bij de rechter

Dronten - Frank van Flierenburg heeft in zijn laatste zaak tegen de gemeente Dronten bot gevangen bij de rechter. Hij krijgt geen schadevergoeding of een nieuwe overeenkomst.

Frank van Flierenburg, alias Frank Patat, ligt al geruime tijd met de gemeente overhoop. Dat begon toen hij niet tevreden was de standplaats voor zijn patatkraam op het bedrijventerrein Business Zone Delta, achter de Gamma. Uiteindelijk sloot hij eind 2011 een overeenkomst af met de gemeente voor een standplaats aan de Energieweg.

Onderdeel van de overeenkomst was dat Van Flierenburg maandelijks de standplaatsvergoeding en de aflossing van een schuld bij de gemeente vooraf zou betalen. Toen de patatbakker zijn betalingsverplichtingen niet nakwam, trok de gemeente zijn vergunning in en blokkeerde men zijn standplaats.

Geen nieuwe overeenkomst

In een rechtszaak die Van Flierenburg daarop aanspande tegen de gemeente, oordeelde de Raad van State eerder dat de vergunning niet ingetrokken had mogen worden en dus nog bestond. Onderhandelingen tussen de gemeente en Van Flierenburg over een nieuwe overeenkomst strandden echter.

Daarop stapte Van Flierenburg in november 2016 opnieuw naar de rechter om een nieuwe vergunning af te dwingen en schadevergoeding te eisen voor ‘onrechtmatig handelen’ door de gemeente. In die zaak heeft de rechtbank nu geoordeeld dat de hij geen recht heeft op schadevergoeding en de gemeente niet verplicht kan worden een nieuwe overeenkomst af te sluiten. Tegen deze uitspraak kan Van Flierenburg nog in hoger beroep gaan. Hij heeft daarvoor tot 14 mei de tijd.

Bibob-screening

De eerdere vergunning die Van Flierenburg had, liep tot 1 februari 2017.  Van Flierenburg heeft op 1 maart vorig jaar een nieuwe aanvraag gedaan voor een standplaats aan de Energieweg. Die is afgewezen, omdat hij niet door de ‘Bibob-screening’ komt. Die screening moet voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert. Aangezien Van Flierenburg eerder is veroordeeld voor het runnen van een wietplantage, oordeelt het Landelijk Bureau Bibob dat de vergunning moet worden geweigerd.

Eerdere zaken

De patatbakker is in juli vorig jaar ook veroordeeld wegens smaad, nadat hij een twitteraccount had geopend op naam van burgemeester Aat de Jonge en daarop beledigende uitspraken had gedaan.

De rechtbank heeft in juli vorig jaar ook geoordeeld dat Van Flierenburg ook geen recht heeft op schadevergoeding omdat de gemeente tot twee keer toe naar buiten is getreden met het nieuws dat er in een door hem gehuurd pand een hennepplantage was aangetroffen. Inhoudelijk heeft de rechtbank zich niet uitgesproken over het handelen van de gemeente, men heeft echter gesteld dat Van Flierenburg de door hem veronderstelde schade niet kon onderbouwen.