Flevolandse politiek likt haar wonden

Lelystad – Bas Jan van Bochove krijgt van Provinciale Staten de opdracht zich te buigen over een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Naar alle waarschijnlijkheid keren daarin de drie gedeputeerden die onlangs hun ontslag indienden terug.

Geschiedenis

Provinciale Staten vergaderde woensdag over de ontstane bestuurscrisis, sinds de gedeputeerden Jaap Lodders (VVD), Jan Nico Appelman (CDA) en Michiel Rijsberman (D66) donderdag 1 maart hun ontslag indienden. Dat gebeurde na een tumultueuze week, waarin VVD, CDA en D66 een motie van wantrouwen indienden tegen gedeputeerde Ad Meijer, die namens de SP als vierde partij in het college zat. Toen die motie door een meerderheid van de staten werd verworpen en Meijer dus niet werd weggestuurd door de politiek, ontstond er voor de drie overgebleven gedeputeerden een lastige situatie.

In het debat over de motie van wantrouwen was namelijk gebleken dat zij niet verder konden en wilden met Meijer. Zijn ‘soms wat hoekige en activistische’ optreden past volgens de drie niet bij de ‘Flevolandse bestuurscultuur’. Daarnaast vonden ze dat Meijer in nogal wat dossiers steken had laten vallen.

Verantwoording

In Provinciale Staten is woensdag eerst een ‘verantwoordingsdebat’ gevoerd over de ontstane crisis. Dat was in grote delen een herhaling van het debat over de motie van wantrouwen dat op 21 februari plaatsvond, met één verschil. In dat debat fileerden de oppositiepartijen vooral het optreden van VVD, CDA en D66, die in een persbericht anderhalve week voor die vergadering wereldkundig hadden gemaakt het vertrouwen in Meijer op te zeggen. Ook het feit dat men nauwelijks met inhoudelijke kritiek op Meijer kwam, maar het bleef steken op zijn bestuursstijl, leverde de drie partijen een lawine aan kritiek op.

Dat was toen ook de reden waarom de motie van wantouwen niet werd aangenomen. De op het laatste moment toegevoegde inhoudelijke bezwaren tegen Meijer werden door een meerderheid van Provinciale Staten niet geaccepteerd.

Kritiek en zelfreflectie

Woensdag klonk er in het debat echter ook veel kritiek op Ad Meijer. Want de motie van wantrouwen tegen hem werd vooral op procedurele gronden verworpen, maar zijn optreden in Provinciale Staten heeft ook regelmatig voor botsingen en gefronste wenkbrauwen gezorgd. ‘De manier waarop het vertrouwen is opgezegd in Meijer is respectloos en niet passend bij de Flevolandse bestuursstijl. Maar dat wil niet zeggen dat we tevreden zijn met Meijer,’ vond Simon Miske (GroenLinks).

En het woord dat dan in zo’n debat regelmatig klinkt, is ‘zelfreflectie’. Wat neemt gedeputeerde Meijer zichzelf kwalijk in deze crisis, waar heeft hij zelf fouten gemaakt. En waar vinden de andere drie partijen dat zij fouten hebben gemaakt?  ‘We hebben tot nu toe weinig reflectie gezien bij de vier coalitiepartijen. En als drie van hen verder willen, hoe voorkomt men dan dat zoiets zich in de toekomst weer voordoet?’ vroeg Peter Pels (PvdA) zich af.

Hand in eigen boezem

De roep om reflectie werd niet beantwoord door het CDA. Fractievoorzitter Chris Schotman had het in een wat filosofisch betoogje vooral over ‘vergeven en vergeten’. Shasta Rötscheid (D66) stak de hand wel in eigen boezem. ‘Soms schat je zaken verkeerd in. Bijvoorbeeld met het persbericht. We hadden eerder in gesprek gemoeten met andere partijen.’  Ook Jan de Reus (VVD) gaf gemaakte fouten toe. ‘In de pers (FlevoPost) werd het versturen van het persbericht een tactische blunder genoemd. Ik ben het daar mee eens.’

Dit keer ontbrak het echter meer aan zelfreflectie bij Ad Meijer. Want ja, natuurlijk had ook hij fouten gemaakt, maar er is volgens hem meer aan de hand. ‘In mijn beleving is dit vergelijkbaar met een situatie waarin een werkgever een werknemer probeert te ontslaan, maar er dan achter komt dat hij niet al teveel heeft, waarop van alles bij elkaar wordt geraapt om te kijken of hij het daarmee redt. Het slaat helemaal nergens op.’ Over zijn ‘bestuursstijl’ was hij kort: ‘Ik ben wie ik ben.’

(Be)stuurloos

Maar de situatie is nu ook zoals hij is: drie gedeputeerden willen niet verder met Meijer en hebben hun ontslag ingediend. Daar kun je wat van vinden. ‘Het is toch een beetje alsof die drie tegen de vierde zeggen “Wij willen niet meer met jou spelen”,’ zei Melissa Bax (Partij voor de Dieren).

Maar ondertussen dreigt de provincie nu wel haar bestuurders kwijt te raken, in een tijd waarin er in een aantal belangrijke dossiers beleid moet worden gemaakt en beslissingen moeten worden genomen. Zoals de Oostvaardersplassen, de maritieme servicehaven op Urk en Lelystad Airport, om er maar eens een paar te noemen. Aan het debat ‘En hoe nu verder?’ maakten de staten dan ook aanmerkelijk minder woorden vuil. Een rapport van de Commissaris van de Koning Leen Verbeek schetst vier mogelijkheden. Twee daarvan worden niet haalbaar geacht: een herstel van de coalitie van VVD, CDA, D66 en SP en een meerderheidscoalitie zonder VVD, CDA en D66. Blijft over een college van VVD, CDA en D66 met een vierde en vijfde partij, de combinatie van ChristenUnie/SGP of PvdA/GroenLinks, of een minderheidscoalitie van VVD. CDA en D66, die bij elk individueel voorstel op zoek gaat naar steun.

Gezaghebbend informateur

Wat het ook wordt, voor het onderzoeken van de mogelijkheden is een informateur nodig. Iemand die ervaring heeft, Flevoland goed kent en gezag heeft. En die persoon is gevonden in Bas Jan van Bochove. Van Bochove is een oude rot in de politiek. Hij was van 1990 tot 2002 wethouder in Lelystad voor het CDA. Daarna werd hij Tweede Kamerlid voor die partij. Sinds 1 april 2014 is hij waarnemend burgemeester van Weesp.

Schade politiek

Aan hem de taak zo snel mogelijk, liefst voor 1 april, de beste mogelijkheid om verder te gaan te onderzoeken en aan de staten voor te leggen.

Alleen de PVV en SP stemden tegen zijn benoeming. De PVV vindt dat met het uitgangspunt voor het onderzoek de drie partijen die volgens haar de crisis hebben veroorzaakt, worden beloond. De SP kan zich niet vinden in de CDA-achtergrond van de informateur. Maar de rest van de staten ging akkoord.

De conclusie van de crisis? ‘Het doet zeer dat het aanzien van  de Flevolandse politiek schade geeft opgelopen,’ zei Sjaak Simonse vroeg in het debat woensdag. En daar zal iedereen het mee eens zijn.