SP noemt bereidheid tot praten over samenwerking schijnvertoning

Lelystad - Een schijnvertoning. Zo noemt de SP de bereidheid tot praten over het oppakken van de samenwerking binnen de coalitie van Gedeputeerde Staten van Flevoland.

Maandagavond 26 februari nodigden VVD, CDA en D66 Gedeputeerde Ad Meijer en fractievoorzitter Ine de Waal van de SP uit om in gesprek te gaan over de procedure met betrekking tot terugtrekken/ontslag van de gedeputeerden. 'De SP heeft daarop aangegeven wel in gesprek te willen gaan, mits de inzet is om een serieuze poging te doen om de samenwerking weer op te pakken en toe te werken naar het herstel van vertrouwen binnen de bestaande coalitie. De andere partijen gaven aan daarop in te willen gaan,' schrijft de SP in een persbericht.

Het betreffende gesprek vond dinsdagavond 27 februari plaats. 'De intentie van de SP was constructief. Het was tijdens het gesprek al snel duidelijk dat VVD, CDA en D66 niet bereid zijn om de mogelijkheden tot constructieve samenwerking te onderzoeken. Provinciale Staten heeft vorige week woensdag de motie van wantrouwen, die de drie genoemde coalitiepartijen hadden ingediend, verworpen. De indieners van de motie hebben de standpunten van Provinciale Staten dinsdagavond echter opnieuw naast zich neergelegd en gaan op dezelfde voet verder. De SP ervaart daarom de bereidheid van de drie partijen om het gesprek over samenwerking aan te gaan, als een schijnvertoning.'