Collegecrisis: Leen Verbeek in gesprek met fractievoorzitters

Lelystad - Commissaris van de Koning Leen Verbeek gaat een verkenning doen naar de ontstane situatie in het provinciaal bestuur. Er is sprake van een collegecrisis nu VVD, CDA en D66 hun gedeputeerden hebben teruggetrokken.

Dit gebeurde vrijdagavond nadat tijdens het debat van afgelopen woensdag bleek dat de verhoudingen binnen het college - tussen de SP-gedeputeerde Ad Meijer enerzijds en de gedeputeerden Jaap Lodders (VVD), Jan-Nico Appelman (CDA) en Michiel Rijsberman (D66) anderzijds - dusdanig verstoord zijn dat een constructieve samenwerking niet meer mogelijk is.

Commissaris Verbeek doet een verkenning ten behoeve van de continuïteit van het provinciaal bestuur van Flevoland. Alle fractievoorzitters van de politieke partijen in Provinciale Staten zijn voor een gesprek uitgenodigd. Deze verkenning zal op zeer korte termijn afgerond worden.