Crisis in provinciale politiek: VVD, CDA en D66 trekken gedeputeerden terug

Lelystad - Na de ontstane politieke situatie als gevolg van het debat van afgelopen woensdag in Provinciale Staten van Flevoland, hebben de fracties van VVD, CDA en D66 besloten om hun gedeputeerden terug te trekken uit het College van Gedeputeerde Staten.

Tijdens het debat van afgelopen woensdag bleek dat de verhoudingen binnen het college - tussen de SP-gedeputeerde Ad Meijer enerzijds en de gedeputeerden Jaap Lodders (VVD), Jan-Nico Appelman (CDA) en
Michiel Rijsberman (D66) anderzijds - dusdanig verstoord zijn dat een constructieve samenwerking niet meer mogelijk is.

De drie coalitiepartijen zien geen andere mogelijkheid om uit de impasse te komen dan hun gedeputeerden terug te trekken. Dit laten zij vrijdagavond in een gezamenlijk persbericht weten.