Centrumplan Emmeloord in ontwikkelfase

Emmeloord - Oost en Van Tilburg (OVT) en PBV Architecten ontwikkelen in het centrum van Emmeloord de locatie aan De Deel (het park naast 't Voorhuys).

Voor de locaties in de omgeving van de Noordzijde, het Kettingplein en De Boei is gekozen voor het voorstel van de Hoge Dennen, Interra en SUM Architecten.

Wethouder Henk Suelmann: 'Daarmee zetten we de eerste belangrijke stappen in de uitvoering van het centrumplan. Ik ben blij dat ondernemers met mooie plannen zijn gekomen, waardoor een meer levendig en aantrekkelijk centrum voor Emmeloord nu echt dichterbij komt'. 

Het plan van Oost en Van Tilburg (OVT) en PBV Architecten voor horeca, werken en wonen in het groen aan De Deel werd als meest passend beoordeeld en is voorlopig gegund. Belangrijke beoordelingscriteria waren duurzaamheid, klantbenadering, architectuur, financiën en de invulling van het programma.

Oostkant centrum

Hoge Dennen, Interra en SUM Architecten mogen hun voorstel aan de oostkant van het centrum verder uitwerken. Op deze locaties is ruimte voor (een) supermarkt(en) met daaromheen kleine winkels, horeca en dienstverlening. Ook moeten er woningen komen op de verdieping(en). Aan het vestigen van (een) supermarkt(en) zijn enkele voorwaarden verbonden. Belangrijke uitgangspunten voor de invulling van deze locaties waren de kaders en de ambities van het centrumplan. Ook de programmatische invulling, architectuur, de haalbaarheid, duurzaamheid en financiën zijn meegenomen.

De plannen zijn beoordeeld door een beoordelingscommissie. Dit is gedaan op basis van vooraf bepaalde beoordelings-/ toetsingscriteria. De beoordelingscommisie heeft een voorkeur uitgesproken. In beide gevallen is het advies van de commissie unaniem door het college overgenomen.

Presentatie van de plannen

Binnenkort worden de direct belanghebbenden uitgenodigd om de plannen voor deze locaties te bekijken. Daarna wordt er een inloopavond gehouden voor belangstellenden. Zodra er een datum bekend is, publiceert de gemeente deze op de website www.hart-voor-emmeloord.nl. Tijdens deze bijeenkomst worden bezoekers ook bijgepraat over de plannen voor de uitbreiding van het ’t Voorhuys en de CWI-locatie. De gemeente heeft met Sinke nieuwe afspraken over de planning, de aankoop en ontwikkeling van de CWI-locatie.

Horecapaviljoen

Wie het horecapaviljoen op De Deel gaat ontwikkelen is nog niet duidelijk. Hierover wordt naar verwachting in juni besloten.