Motie tegen gedeputeerde Ad Meijer weggestemd

Lelystad – Een bizar avondje provinciale politiek met een nog meer bizarre ontknoping woensdag: de motie van wantrouwen tegen gedeputeerde Ad Meijer, ingediend door drie van de vier coalitiepartijen, is door een meerderheid van Provinciale Staten weggestemd.

Gedeputeerde Meijer staat om half negen gewoon weer met zijn broodtrommel voor de deur van het Provinciehuis om aan de slag te gaan.

Bizarre ontknoping

Het bizarre is dat na een zware middag en avond debatteren de drie coalitiepartijen die de motie hadden ingediend, VVD, CDA en D66, ook oppositiepartijen PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en SGP mee leken te krijgen in de motie van wantrouwen. Maar vervolgens gingen de drie indieners de motie aanpassen, in de overtuiging dat de oppositiepartijen dat graag wilden, en daarna verdween de steun als sneeuw voor de zon.

Wat overblijft is nu een SP-gedeputeerde, die niet alleen het vertrouwen van drie partijen in de coalitie mist, maar ook het vertrouwen van zijn collegagedeputeerden Jaap Lodders (VVD), Jan-Nico Appelman (CDA) en Michiel Rijsberman (D66). Dat maakt dat dit college onmogelijk door kan gaan.  Want na het debat van woensdag is dat allemaal pijnlijk aan het licht gekomen: er is een serieuze vertrouwensbreuk in het college van Gedeputeerde Staten.  

Opzeggen vertrouwen

Eerst even de geschiedenis. Coalitiepartijen VVD, CDA en D66 zegden vorige week in een persbericht hun vertrouwen in SP-gedeputeerde Ad Meijer op. ‘Zijn bestuursstijl sluit niet aan bij de Flevolandse bestuurscultuur. Die is dat partijen met elkaar in verbinding staan en samenwerken. Dat vraagt om een goede communicatie en afstemming, en wij zien dat de communicatie stroef verloopt,’ was het commentaar van Chris Schotman (CDA) namens de drie indieners.

Want er waren wat incidenten geweest in de staten. Meijer had al eens zijn excuses aangeboden voor zijn ‘soms te activistische en te hoekige stijl’ en onlangs bij een debat over een Energienota ging het weer mis. Voor VVD, CDA en D66 was de maat vol. Volgens VVD-fractievoorzitter Jan de Reus waren er veel gesprekken met de SP-fractie geweest, maar trad er geen verbetering op. Toen de SP vervolgens niet reageerde op de vraag van de coalitiegenoten hun gedeputeerde terug te trekken of te vervangen, was het eindpunt bereikt. En daarbij werd niet het debat in de staten afgewacht, maar werd het opzeggen van het vertrouwen wereldkundig gemaakt in een persbericht.

Veel kritiek

Dat laatste kwam de drie partijen woensdag op een berg aan kritiek te staan. En schoorvoetend gaven ze toe: ja, achteraf gezien had dat ook wel anders gekund. In een persbericht het vertrouwen opzeggen is ‘niet chic’.

Maar in het debat wilden de andere partijen vooral van de drie horen wat er nu daadwerkelijk mis is gegaan met Meijer. In welke dossiers is dankzij hem vertraging opgetreden, waar heeft hij zich niet aan het coalitieakkoord gehouden, welke fouten heeft hij gemaakt? Want het kan toch niet alleen aan zijn bestuursstijl liggen dat er nu geen vertrouwen meer is? Bovendien: de partijen wisten toch wat voor man ze met Ad Meijer binnen hadden gehaald?  Meijer is namelijk vorig jaar overgekomen uit de Provinciale Staten van Utrecht naar Flevoland, om de overleden SP-gedeputeerde Arie Stuivenberg te vervangen. In Utrecht was hij oppositieleider, hier kwam hij in een collegiaal college als bestuurder. Maar zijn reputatie als politicus en felle debater was toch bekend?

Reputatie bekrachtigd

Nou, als die reputatie nog niet bekend was, dan werd die in ieder geval duidelijk nadat Ad Meijer zelf aan het woord was geweest. Want waar normaal gesproken politici in dit soort gevallen ‘de eer aan zichzelf houden’ en opstappen, verdedigde Meijer zich vol vuur. Hij herkende zich niet in veel van de kritiek. Ja, er waren incidenten geweest, maar hij had ook zin  excuses aangeboden. En ja, zijn stijl is hoekig, maar hij is wel altijd eerlijk.

En dat laatste kon hij niet zeggen van zijn coalitiepartners. ‘Wij verschillen niet van mening over de Flevolandse bestuurscultuur. Om je daar achter te verschuilen is laf en achterbaks.’ Want volgens hem zitten er andere motieven achter, zoals zijn houding in het dossier Oostvaardersplassen die de VVD niet zint. Dat is de reden voor de ‘vertrouwensbreuk’. ‘Hier zit niet een gedeputeerde die als een soort trekpop doet wat de heer De Reus wil.’

Geen goed antwoord

Gedeputeerde Jaap Lodders gaf vervolgens aan dat de drie andere gedeputeerden ook niet verder willen met Meijer. Maar de coalitiepartijen wisten in de tweede termijn niet echt een goed antwoord te geven op de vraag waar het nou mis is gegaan met Meijer. ‘Ik constateer dat we inhoudelijk uit elkaar dreven,’ zei Jan de Reus, zonder precies te zeggen waar en op welk dossier.

Toch was dat in de loop van het debat niet het grootste probleem. Veel oppositiepartijen begrepen een deel van de kritiek op Ad Meijer ook wel. Er zijn ten slotte botsingen geweest, tussen hem en statenleden.

Gaten in geschoten

Waar de motie van wantrouwen na een lang debat steun leek te krijgen van enkele oppositiepartijen, die steun verdween als sneeuw voor de zon toen de drie met een uitgebreidere motie kwamen. Want nu waren er een aantal punten aan toegevoegd waar Meijer zou hebben gefaald:  er zou inhoudelijk onvoldoende voortgang zijn geboekt op de dossiers als de energienota, het openbaar vervoer en de Oostvaardersplassen.

Chris Jansen (PVV) was de eerste die daar gaten in schoot. Want hé, dat waren toch dossiers waarin besluiten aan Provinciale Staten waren voorgelegd? En als dat gebeurt, gebeurt toch dat toch nooit namens één gedeputeerde? Dat gebeurt toch altijd namens het ‘College van Gedeputeerde Staten’? Het college spreekt toch altijd met één mond? Waarom wordt dit nu dan opeens in de schoenen geschoven van één gedeputeerde?

Dit kan echt niet

Het pleidooi van Jansen vond gehoor bij de partijen die even daarvoor de motie van wantrouwen nog leken te steunen. Want ja, er is een vertrouwensbreuk, ja, er is een onwerkbare situatie in het College van Gedeputeerde Staten, maar dit kan echt niet.

Uiteindelijk ging alleen ChristenUnie mee in de motie van wantrouwen van VVD, CDA en D66. De SP, die haar eigen gedeputeerde bleef steunen, PVV, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren. SGP en Senioren Flevoland stemden tegen. En daarmee werd de motie tegen Meijer met 20 stemmen tegen en 18 stemmen voor verworpen.

Mooie dingen gehoord

Meijer toonde zich na afloop blij en opgelucht. ‘Het klinkt misschien gek, maar ik heb mooie dingen gehoord in het debat vanavond.’ Tegelijkertijd beseft hij ook dat dit een buitengewoon vreemde situatie oplevert, van een college van vier gedeputeerden waarvan drie er niet met eentje verder willen.

En Meijer geeft ook toe dat het vertrouwen in de politiek woensdagavond geschaad is. Want dit aan de inwoners uitleggen, wat hier gebeurd is en waarom, dat is bijna onmogelijk.