Plannen met kantoren inspireren politiek tot een huisvestingsverordening

Lelystad – Lelystad krijgt een huisvestingsverordening. Dat heeft de gemeenteraad onlangs besloten.

Men deed dat in de vergadering waarin werd besloten een groot aantal leegstaande kantoorpanden in het Lelycentre toe te staan van functie te veranderen. De panden worden omgebouwd tot woningen en appartementen en een klein deel zal worden gesloopt om ruimte te bieden aan zorgappartementen.

Door de plannen krijgt de stad er 385 woningen en appartementen bij. Daarbij gaat het deels om koop en vrije huur, maar een deel van de appartementen betreft sociale huur.

Maatschappelijke en sociale binding

Tot op heden waren woningstichting Centrada en in kleinere mate Harmonisch Wonen de enige partijen die daarover gingen in Lelystad. Doordat de kantoorpanden door particuliere beleggers onder handen worden genomen, dienen zich nu ook nieuwe sociale verhuurders aan. ‘Het is wenselijk sociale huur- en middenhuurwoningen rechtvaardig en passend toe te wijzen. Het is daarnaast wenselijk voorrang te kunnen geven aan woningzoekenden met een maatschappelijke en/of economische binding in Lelystad,’ had de VVD verwoord in een voorstel, dat werd gesteund door InwonersPartij, de PvdA, de SP en D66. Daarmee wil men Lelystedelingen helpen die nu moeilijk aan een betaalbare woning kunnen komen, ook als de nood hoog is. Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen die in een scheiding liggen of jongeren die zelfstandig willen gaan wonen en het ouderlijk huis verlaten.

Verodening voor 1 september

De partijen vinden dat er een huisvestingsverordening voor de sociale- en middenhuur moet komen, met toewijzingsregels en voorrangsregels voor wie die woningen kunnen huren. Men roept het college van b+w op om voor 1 september zo’n verordening aan de gemeenteraad voor te leggen. Daarvoor moet de gemeente in overleg met Centrada en Harmonisch Wonen, maar ook met de particuliere partijen die sociale huurwoningen gaan aanbieden in Lelystad.

Beperkte mogelijkheden

Overigens staat de nieuwe landelijke huisvestingswet het niet toe alle sociale huurwoningen te bestemmen voor alleen mensen met een maatschappelijke of economische binding met de stad. ‘Slechts 50 procent van de huurwoningen mag onder zo’n regime vallen en daarvan mag weer slechts 50 procent voor de eigen inwoners worden bestemd,’ zegt wethouder Jop Fackeldey.

De gemeenteraad nam het voorstel voor een huisvestingsverordening unaniem aan.