Lelystad werkt aan veiliger verkeer

Lelystad - Landelijk stijgt het aantal ernstig gewonden in het verkeer en de daling van het aantal dodelijke slachtoffers stagneert. Deze ontwikkeling is onacceptabel. De gemeente Lelystad gaat daarom samen met externe partners intensiever werken aan veiliger verkeer.

De overheid streeft ernaar dat mensen goed voorbereid en met voldoende kennis aan het verkeer deelnemen. Met het vaststellen van het werkplan ‘Verkeerseducatie en gedrag 2017’ krijgen de doelgroepen uit het werkplan de gelegenheid om de benodigde scholing en kennis te vergaren om de deelname aan het verkeer voor henzelf en voor anderen veilig te houden.

Verkeerseducatie

De ambitie van de gemeente Lelystad is een dalend cijfer met betrekking tot verkeersdoden en -gewonden, aansluitend bij de landelijke doelstellingen. Het belang van infrastructurele maatregelen, zoals bijvoorbeeld wegaanpassingen, en verkeersles (scholing) / gedragsbeïnvloeding blijft daarom belangrijk. 'Veilig deelnemen aan het verkeer begint bij verkeerseducatie', aldus de gemeente.

'Maak van de 0 een punt'

Succesvolle projecten uit eerdere jaren worden voortgezet, maar er wordt altijd gezocht naar nieuwe initiatieven of projecten om de doelgroepen te bereiken. Deze projecten worden mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Flevoland. Ook voor de komende jaren van 2018 tot en met 2021 is de doelstelling van het Vervoerberaad Flevoland 'Maak van de 0 een punt' een uitgangspunt om de verkeersveiligheid te verbeteren.