Gemeente Dronten ondersteunt snel internet in het buitengebied

Dronten - Het college van Dronten heeft de subsidieregeling 'Ondersteuning internet buitengebied' vastgesteld. Hiermee biedt zij een financiële ondersteuning aan bedrijven in het buitengebied voor het realiseren van een snelle internetverbinding.

'In de huidige tijd kun je je niet voorstellen dat er bedrijven zijn, in de toeristische, recreatieve maar ook agrarische sector, die geen snel internet hebben. Mooi dat we hen daarbij met deze regeling kunnen helpen', aldus burgemeester Aat de Jonge. Met het vaststellen van deze subsidieregeling geeft het college uitvoering aan het door de raad aangenomen amendement om snel internet in het buitengebied van Dronten mogelijk te maken.

Subsidieregeling

In de afgelopen periode is het aanbod van internet in het buitengebied toegenomen. Er zijn inmiddels enkele telecombedrijven die dit faciliteren. Ondanks deze ontwikkelingen zijn er nog steeds bedrijven in het buitengebied die niet de beschikking hebben over snel internet. Deze bedrijven zijn vaak afgelegen of gelegen in bossen waardoor er bovengemiddelde investeringen nodig zijn om het internetsignaal te kunnen ontvangen. Om deze bedrijven te helpen heeft de gemeente de subsidieregeling ‘Ondersteuning internet buitengebied’ ingesteld.

  • Subsidie kan worden verleend voor de aanleg van één ontvangstpunt voor snel internet per bedrijf
  • De regeling heeft een éénmalig subsidieplafond van € 70.000
  • De subsidie bedraagt maximaal 60 % van de meerdere kosten boven een drempel van € 1.000 excl. BTW tot een maximum van € 10.000 per aanvrager

De regeling vervalt op 1 december 2018. Subsidie aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Provinciale ontwikkelingen

Naast deze regeling zijn ook andere provinciale ontwikkelingen van belang die sinds januari van dit jaar in een stroomversnelling zijn gekomen. Provinciale staten willen binnenkort besluiten nemen over de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. Met de uitvoering van deze subsidieregeling, een traject dat al in november 2015 is ingezet, wil de gemeente Dronten ondernemers helpen die niet langer kunnen en willen wachten op deze ontwikkelingen. Het is uiteraard aan de ondernemers zelf welke keuzes ze gaan maken.