Basisschool 3sprong neemt duik in plasticsoep

Lelystad - Basisschool 3sprong in Lelystad schonk de afgelopen week aandacht aan een wereldwijd probleem: de plasticsoep.

Voor velen is het nog een onbekend fenomeen: de plasticsoep. De plasticsoep, ook wel onder meer de kunststofarchipel of drijvende vuilnisbelt genoemd, is een gebied in het noorden van de Grote of Stille Oceaan waar enorme hoeveelheden plastic en ander afval bijeen drijven. Het is een probleem dat al een lange tijd aanwezig is en een steeds grotere vormen aanneemt.

Creatieve oplossingen

Tijdens het project ‘3cycling', dat spectaculair van start ging met de voorstelling 'Trash' door ‘De Vuilnismannen’, staat dit probleem de komende weken centraal voor de kinderen van basisschool 3sprong. Oplossingen bedenken begint bij bewustwording, de toekomst begint immers bij jezelf. Daarna krijgen de kinderen tijd om creatieve oplossingen te onderzoeken.

Leerkracht Jeanly Tumundo: 'De gemeente Lelystad is bezig de bewoners te betrekken om plastic gescheiden in te zamelen. Het is prachtig wanneer er zowel thuis als op school aandacht aan geschonken wordt'.

Aan de slag met plastic afval

Na de voorjaarsvakantie gaan de kinderen aan de slag gaan met plastic afval. Daarbij krijgt de school ondersteuning vanuit PABO Windesheim, die inspiratielessen gaan verzorgen op maandag 5 maart. Vanuit de Kubus krijgt de school coaching en begeleiding bij het uitvoeren van de lessen. Het doel in deze periode is dat de kinderen het plastic afval dat ze hebben verzameld om gaan zetten in een product of kunstwerk om zo te laten zien wat de mogelijkheden zijn met plastic afval.

De eindresultaten worden op vrijdag 23 maart in de school gepresenteerd. 

3sprong werkt regelmatig aan schoolbrede projecten waarin ruimte gecreëerd wordt om de 21e-eeuwse vaardigheden van kinderen verder te kunnen ontwikkelen.