Vrijwilligers AZC Dronten worden in het zonnetje gezet

Dronten - De bewoners van het AZC Dronten die vrijwilligerswerk binnen het project 'Aan de slag' hebben verricht, zijn donderdagmiddag in het zonnetje gezet.

AZC Dronten en De Meerpaal bedankten de vrijwilligers met een persoonlijk certificaat en een middag bowlen. Ruim 25 bewoners van het AZC hebben afgelopen jaar vrijwilligerswerk gedaan bij onder meer It’s Kringloop, OFW, De Meerpaal en verschillende evenementen.

Integratie door vrijwilligerswerk

Sinds augustus vorig jaar voert AZC Dronten samen met De Meerpaal in opdracht van Pharos het project ‘Aan de slag’ uit. Waar het AZC Dronten al verschillende projecten organiseert ten behoeve van inburgering, richt dit project zich op integratie door middel van vrijwilligerswerk. Door als vrijwilliger aan de slag te gaan, leren mensen de taal, bouwen ze een netwerk op en wordt de kans op betaald werk vergroot.

Meer dan 300 klussen opgepakt

Sinds de start van het project zijn er al meer dan 300 klussen opgepakt. Vrijwilligers gingen onder andere aan de slag bij het tuinenproject, waarbij meerdere tuinen in de gemeente Dronten werden opgeknapt, ze repareerden en onderhielden spullen bij It’s Kringloop en droegen hun steentje bij aan evenementen als ‘de week van respect’ en ‘verlichtingsactie van de politie’.

AZC Dronten en De Meerpaal hopen komend jaar nog meer bewoners van het AZC te kunnen bemiddelen naar vrijwilligerswerk. ‘Het is ontzettend mooi om te zien dat we mensen hiermee handvatten bieden. Door dit project leren mensen de taal en bouwen ze een netwerk op’, aldus Maarten van Erp, projectleider ‘Aan de slag' in Dronten.