Minister slaat eerste paal voor Reevesluis (foto's)

Dronten / Kampen - Met het heien van de eerste paal gaf minister Cora van Nieuwenhuizen vrijdagmorgen het startsein voor de bouw van de nieuwe Reevesluis in het Drontermeer tussen Dronten en Kampen.

De Reevesluis is één van de vier projecten, waarmee de waterveiligheidsopgave en gebiedsontwikkeling in de regio IJsseldelta in 2022 wordt afgerond.

Duurzame sluis

Rijkswaterstaat heeft bij het ontwerp en de bouw van de Reevesluis voor duurzame maatregelen gekozen op het gebied van energie, klimaat en hergebruik van materialen. Door slim ontwerpen wordt energie en CO2 bespaard. Op termijn is het de bedoeling dat de sluis volledig energieneutraal wordt. Bij de gekozen bouwmethode is aanzienlijk minder beton nodig omdat de bodem van de sluis niet onderheid wordt en de wanden van de sluis in staal worden uitgevoerd. Ook wordt gebruik gemaakt van gerecycled beton. Bovendien is het bedieningsgebouw volledig circulair. Mocht Rijkswaterstaat op termijn overgaan naar centrale bediening, dan kunnen alle onderdelen van dit gebouw elders worden hergebruikt.

[De tekst gaat verder na de tweet]Roggebotsluis wordt gesloopt

Waar op dit moment de Roggebotsluis de dijkringen van Flevoland en de IJsseldelta verbindt en hoge waterstanden op de Veluwerandmeren voorkomt, wordt deze functie in de toekomst overgenomen door de zuidelijker gelegen nieuwe Reevesluis en de nieuwe Reevedam. De Roggebotsluis wordt gesloopt.

De Reevesluis keert in de toekomst het water vanuit het noorden. Hij gaat onder meer dicht op het moment dat er hoogwater vanaf de IJssel via de nieuwe hoogwatergeul Reevediep, een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer, wordt afgevoerd. Naast de hoogwaterkerende functie houdt het sluizencomplex ook het verschil in waterpeil in stand tussen het Drontermeer en het Vossemeer. De sluis bestaat uit een schutsluis, een spuisluis en een vispassage. Ook komt er een oversteekmogelijkheid voor kanoërs en schaatsers. Bij afronding van de werkzaamheden in het gehele gebied (in 2022), komt er ook een fietspad over de sluis. Hierdoor ontstaat, met de aansluiting op de nieuwe dijken van het Reevediep, een prachtig nieuw fietsrondje Kampen-Flevoland. De Reevesluis wordt gebouwd door aannemerscombinatie Isala Delta, bestaande uit Boskalis en Van Hattum en Blankevoort.

Hoogwaterveilig

Om het gehele gebied (Kampen-Zwolle-Dronten) sluitend waterveilig te maken zijn, behalve de zomerbedverlaging van de IJssel en de aanleg van de hoogwatergeul Reevediep nog vier extra maatregelen nodig. Rijkswaterstaat, de provincies Overijssel en Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland werken hierbij samen. De maatregelen zijn:

  • De bouw van de Reevesluis in het Drontermeer;
  • De versterking en ophoging (met ca. 2,7 meter) van het noordelijke deel van de Drontermeerdijk over een lengte van 3 kilometer (vanaf de Roggebotsluis / N307 richting Elburg);
  • De sloop van de Roggebotsluis en de bouw van een nieuwe, hogere brug voor de N307. Daarnaast wordt de N307 tussen Roggebot en Kampen verbeterd. Hierdoor wordt de doorstroming van het verkeer tussen Kampen en Dronten enorm verbeterd;
  • De aanpak van de waterveiligheid van het recreatiegebied Roggebot (met camping, haven, kanovereniging), dat door alle maatregelen buitendijks komt te liggen.