Hartkatheterisatie via de hand succesvol toegepast in MC Zuiderzee

Lelystad - Recent heeft cardioloog dr. Ferdinand Kiemeneij de katheterisatietechniek verbeterd, door nu niet via de pols, maar via de linkerhand de weg naar het hart te vinden.

Samen met dr. Ahmed Hassan, cardioloog bij Cardiologie Centra Nederland, werd in MC Zuiderzee in Lelystad de nieuwe techniek succesvol toegepast.

Minder belastend voor de patiënt

‘Deze manier van katheteriseren is minder belastend voor de patiënt, omdat direct na de procedure beide handen weer kunnen worden gebruikt. De procedure kan sneller worden uitgevoerd, waardoor er meer patiënten kunnen worden behandeld, de wachttijd afneemt en de kosten lager zijn. Ook voor de cardioloog is de benadering via de hand beter dan via de pols, aangezien deze aan minder röntgenstraling wordt blootgesteld en makkelijker zijn werk kan doen. Een voordeel voor patiënt, behandelaar en maatschappij’, aldus dr. Kiemeneij.

Veelbelovende toekomst

‘Deze nieuwe techniek is veelbelovend en wordt door de hele wereld met belangstelling gevolgd. Momenteel wordt, op beperkte schaal, deze “linker distale radialis techniek” al in 40 landen in Europa, Noord- en Zuid Amerika, het Midden-Oosten, Rusland, en Azië toegepast’, zegt dr. Hassan. Dr. Kiemeneij wil samen met de cardiologen in MC Zuiderzee een Internationaal expertisecentrum opzetten met speciale aandacht voor research, training, en productontwikkeling. Zo kunnen niet alleen de patiënten in MC Zuiderzee in Lelystad, maar ook patiënten in Nederland en andere delen van de wereld profijt hebben van deze innovatieve aanpak.

Achtergrond

Bij patiënten met pijn op de borst en verdenking op een vernauwing in de kransvaten wordt een hartkatheterisatie uitgevoerd. Hierbij wordt via een slagader een slangetje (katheter) opgeschoven tot vlak boven het hart waar de kransvaten ontspringen. Deze kransvaten worden ingespoten met contrast en met behulp van een röntgenfilm kan een vernauwing worden aangetoond. Deze vernauwing kan vervolgens behandeld worden door middel van een dotter-procedure of bypass operatie.

Eerste in de wereld

Aanvankelijk werd voor het inbrengen van de katheter de slagader in de lies gebruikt waarna de patiënt uren met drukverband plat in bed moest liggen. Cardioloog dr. Ferdinand Kiemeneij heeft als eerste in de wereld een benadering via de pols uitgevoerd. Deze benadering bleek vele malen comfortabeler en veiliger voor de patiënt en is vandaag de dag de internationale standaard.