CDA staat alleen in kritiek op verlaten Alderstafel

Dronten – De gemeenteraad staat achter burgemeester Aat de Jonge en zijn optreden met betrekking tot de Alderstafel. Alleen het CDA heeft kritiek op het feit dat Dronten daar niet meer aan zit.

Spanning

Bij de behandeling van het punt donderdag bleek dat de spanning tussen het CDA en de andere partijen in de gemeenteraad nog altijd aanwezig is. Het CDA vroeg zich af of het wijs is de Alderstafel te verlaten. Dat is het geheime overleg van overheden en andere betrokken over Lelystad Airport, onder leiding van oud-minister Hans Alders.

Onverstandig

Dat de burgemeester onlangs op het ministerie is geweest om te praten over het voorlopig opzeggen van deelname aan het overleg, stemt de gemeenteraad tevreden. Dat Dronten als voorwaarde voor terugkeer aan de tafel heeft gesteld dat alle verslagen van het overleg openbaar moeten worden, agenda’s netjes twee weken voor het overleg moeten worden toegestuurd en verslagen van wat er is besproken uiterlijk twee weken na het overleg, en dat de bijeenkomsten ook toegankelijk moeten zijn voor de pers, kan ook op instemming rekenen.

De eis van ‘transparantie’ wordt ondersteund door het CDA, maar wat als die niet wordt ingewilligd? ‘We vinden de keuze om op te stappen zeer onverstandig,’ vond fractievoorzitter Siert Jan Lap.

Volksvertegenwoordiger

Daarbij vroeg het CDA zich af waarom fractievoorzitter Paul Vermast van GroenLinks mee was geweest naar Den Haag. ‘Hoe kwam die opeens aan de tafel van het ministerie?’ Want GroenLinks is, linksom of rechtsom, toch tegen het vliegveld, welke eis er ook wel of niet wordt ingewilligd door het ministerie.

Burgemeester Aat de Jonge was zich daar van geen kwaad bewust. ‘Paul Vermast was daar op mijn persoonlijke uitnodiging, omdat hij een enorme kennis heeft over dit dossier.’ Vermast zelf verklaarde daar vooral te zitten als volksvertegenwoordiger uit Dronten. ‘Natuurlijk, mijn partij is tegen de ontwikkeling van Lelystad Airport, het had voor ons niet gehoeven. Maar ik zie me wel voor het feit geplaatst dat ze in Lelystad aan het bouwen zijn. Ik heb daarom vooral ingezet op mijn rol als volksvertegenwoordiger en uitgelegd dat ik het moeilijk vind dat de gemeente deelneemt aan een achterkamertjesoverleg, zonder dat daar in het openbaar verantwoording over kan worden afgelegd.’

Veel bereikt

De kritiek van het CDA op de gemeente en Paul Vermast schoot veel andere partijen volledig in het verkeerde keelgat. Vooral omdat er op het ministerie nu wel gesproken wordt over Dronten en men erkent dat Dronten de meeste overlast zal krijgen van het vliegveld, zo ziet ook de burgemeester. ‘Er is nog nooit zoveel over ons standpunt gesproken. Ik voel me daarin gesteund door de uitspraak van de gehele gemeenteraad dat er eerst hogere vliegroutes en een herindeling van het luchtruim moeten komen voor Lelystad Airport open kan. We zitten en zaten daar voor de belangen van onze inwoners. Daar moeten we voor opkomen.’