Dronten wil Floriade tot een regionaal gedragen succes maken

Dronten - Als het aan de gemeente Dronten ligt, wordt de Floriade in Almere een regionaal gedragen succes. Dronten heeft de wereldtuinbouwtentoonstelling, die in het voorjaar van 2022 plaatsvindt, veel te bieden.

De gemeenteraad van Dronten heeft het college gevraagd actief het voortouw te nemen om Dronten stevig te profileren in de aanloop naar de Floriade. Er is direct een werkgroep geformeerd bestaande uit ondernemers, vertegenwoordigers uit het onderwijs en bestuurders. Deze week sprak de werkgroep met de ambassadeur van de Floriade, Bert Gijsberts, en Hillebrand Koning, programmamanager vanuit de provincie Flevoland.

Dronten heeft veel te bieden aan de Floriade

Doel van de bijeenkomst was Dronten te presenteren als gemeente die veel te bieden heeft aan de Floriade. Innovatieve ondernemers, excellent onderwijs, toekomstgerichte productie van aardappelen tot ‘slaflats’, een sterke ondernemersstructuur en accommodatie zoals De Meerpaal voor congressen en dergelijke. Kortom: Dronten wil de Floriade tot een regionaal gedragen succes maken.

Ideeën indienen

Afgesproken is dat een groslijst met ideeën vanuit Dronten wordt opgesteld die, voor de aankomende zomer aan de BV Floriade wordt aangeboden. Daarnaast wordt gekeken hoe Dronten zelf positieve aandacht kan genereren voor de Floriade. Dronten heeft daarbij expliciet aandacht gevraagd voor een positieve communicatie over de wereldtentoonstelling in heel Flevoland: ‘De Floriade moet van ons allemaal worden!’

Kansen voor producten uit de regio

Bovendien moeten jonge mensen speciaal worden geïnteresseerd voor voedselvraagstukken. Dronten ziet daarbij kansen voor producten uit de regio. Daarnaast  vindt de werkgroep het van belang dat er een presentatie over de Floriade plaatsvindt aan de partners in de regio Zwolle. Initiatiefnemer burgemeester Aat de Jonge is enthousiast over de bijeenkomst: ‘Dronten laat zien actief mee te willen denken over een succesvolle Floriade. Het podium staat klaar, het is aan ons met goede voorstellen te komen. Dronten als agrarisch kenniscentrum, Dronten als grootste aardappelgemeente, Dronten als grootste bio gemeente. Bert Gijsberts en Hillebrand Koning reageerden blij verrast met de inspirerende bespreking'.

Tenslotte geeft de burgemeester aan dat hij gemeente Dronten heeft aangemeld als lid van de Floriade businessclub.

Kijk hier voor meer informatie over de Floriade.