Groot onderhoud aan brug en sluis Blokzijl

Blokzijl - De provincie Overijssel houdt op woensdag 24 januari een inloopavond over de werkzaamheden aan de brug en sluis in Blokzijl.

Belangstellenden kunnen tussen 18.30 en 20.30 uur de inloopavond bezoeken in Café-Restaurant Sluiszicht, Zuiderstraat 2.

Vertegenwoordigers van de provincie en de aannemer zijn dan aanwezig om een toelichting te geven, de eventuele hinder en omleidingsroute.

Beweegbare brug

De beweegbare brug over het Noorderdiep is de enige verbinding tussen noord en zuid in Blokzijl. Tijdens de werkzaamheden worden daarom de momenten waarop de brug niet voor het autoverkeer beschikbaar is tot een minimum beperkt. De exacte periode wordt later bekendgemaakt.

Buitenwerkzaamheden

De buitenwerkzaamheden starten rond 2 februari. De omleidingsroute loopt via via de Zuiderstraat, Vollenhoofsedijk, Weg van Twee Nijenhuizen, N331, Ettenlandseweg, N333, Kuinderstraat, Bierkade, Brouwerstraat en vice versa. De omleiding wordt met borden aangegeven en is te zien op www.bereikbaar.overijssel.nl. Fietsers en voetgangers kunnen te allen tijde via een noodbrug naar de overkant kunnen.

Rijksmonument

Bij het groot onderhoud aan de sluis en aan de brug in het centrum van Blokzijl gaat het om het het vervangen van het brugdek en de sluisdeuren, die aangetast zijn door corrosie. Het bewegingswerk/de aandrijving wordt aangepast aan de nieuwe sluisdeuren. Zowel de brug als de sluis zijn een rijksmonument. Daarom worden alle nieuwe onderdelen zodanig ontworpen dat de monumentale uitstraling behouden blijft.