Automobilisten zijn zeer tevreden over Flevolandse wegen

Regio - Automobilisten zijn zeer tevreden over de Flevolandse wegen. Dit blijkt uit het wegbelevingsonderzoek dat Platform WOW (Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders) in september uitvoerde onder 11.000 Nederlandse automobilisten.

Doel van dit tweejaarlijkse onderzoek is om kennis op te doen over de wensen en meningen van de weggebruiker. De provincie Flevoland bekijkt naar aanleiding van dit onderzoek welke acties zij kan oppakken om de wegbeleving in Flevoland nog verder te verbeteren.

Provincie scoort goed als wegbeheerder

Meer dan 4 op de 5 automobilisten is tevreden over provincie Flevoland als beheerder van de provinciale wegen. Vooral verkeersveiligheid, de kwaliteit van het wegdek en het onderhoud van de wegen worden positief gewaardeerd. Verder zijn automobilisten tevreden over het uitzicht op het landschap en het opgeruimd en schoon zijn van de wegen.

Nieuwe thema’s

Dit jaar werd bij het onderzoek voor het eerst gekeken naar de thema’s smart mobility en duurzame leefomgeving. Automobilisten die files en druktes willen vermijden, doen dit het vaakst door eerder of later te vertrekken. Of door tijdens de rit een alternatieve route te kiezen. Het grootste deel van de weggebruikers ontvangt tijdens het rijden geen actuele verkeersinformatie via slimme systemen anders dan de radio.

Ruimte voor verbetering

Bij alle beheerders zijn de doorstroming, uitvoering van wegwerkzaamheden en de informatie over files, snelheden en wegwerkzaamheden voor verbetering vatbaar. De provincie gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om doorstroming bij werkzaamheden te verbeteren. Ook worden de communicatie en informatievoorziening geïntensiveerd. De score hierop is al aanmerkelijk omhoog gegaan ten opzichte van vorige jaren, maar de provincie wil hier nog meer op in gaan zetten.

Tweejaarlijks wegbelevingsonderzoek

Het wegbelevingsonderzoek is uitgevoerd in opdracht van Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders (Platform WOW) in samenwerking met verschillende gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat. Weggebruikers is via een online vragenlijst gevraagd naar hun ervaringen over de weg waar zij hun laatste rit hebben gemaakt.