Dronten stelt voorwaarden voor terugkeer aan Alderstafel

Dronten – De gemeente is vorige week op gesprek geweest bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Onderwerp van gesprek: de Alderstafel.

Overleg

De Alderstafel is het overleg van betrokken overheden en instanties over de uitbreiding van Lelystad Airport onder leiding van oud-minister Hans Alders. De gemeente Dronten maakte onlangs bekend ‘voorlopig’ uit dat overleg te stappen, omdat de vergaderingen een besloten karakter hebben, de agenda ervan vaak slechts enkele uren voor een nieuw overleg wordt doorgestuurd en Dronten vindt dat ze tot nu toe weinig aan dat overleg heeft gehad.

Voorlopig

‘Het was een plezierig gesprek,’ zegt burgemeester Aat de Jonge over het bezoek. ‘We hebben ons standpunt uiteengezet. Vanuit het Ministerie werd vervolgens zwaar aangezet dat Dronten toch echt heel veel had bereikt in dat overleg. Maar ons werd ook gevraagd wat ‘voorlopig’ betekent en wat er voor nodig is om Dronten terug te krijgen aan de Alderstafel.’

Voorwaarden

Over die laatste vraag heeft de gemeente even nagedacht. ‘In een brief aan de minister hebben we deze week laten weten wat die voorwaarden zijn.’ Dronten wil dat de verslagen van de Alderstafel volledig openbaar worden, dat agenda’s voor toekomstige overleggen minstens twee weken van tevoren worden toegezonden, dat van de bijeenkomsten binnen twee weken een verslag wordt gemaakt en dat de bijeenkomsten ook door de pers kunnen worden bijgewoond. En door gemeenten die geen deel uitmaken van het overleg, maar in de vergadering wel inspreekrecht hebben, zodat ook zij hun geluid kunnen laten horen.

Belang

De Jonge is benieuwd of de voorwaarden worden ingewilligd. ‘Als de agenda netjes twee weken van tevoren wordt verstrekt, geeft dat ons ook de gelegenheid het daar eerst met onze achterban over te hebben. En in de verslagen kan diezelfde achterban dan zien wat onze inspraak is geweest.’

Volgens de burgemeester wordt er wel belang gehecht aan de deelname van Dronten en wordt ook onderkend dat Dronten het meest de nadelige gevolgen van de uitgebreide luchthaven zal ondervinden. ‘Eén van de doelstellingen van de Alderstafel was het bevorderen van het draagvlak voor de uitbreiding van de luchthaven. Nou, dat is niet helemaal gelukt. Wij denken dat als onze voorwaarden worden ingewilligd, dat wel kan helpen het draagvlak te vergroten.’

Alternatief

De Jonge heeft de indruk dat de Alderstafel op haar laatste benen loopt. ‘Ik heb daar geen concrete bewijzen voor, maar volgens mij wordt er stevig nagedacht over een alternatief. Voor deelname aan een eventueel alternatief gelden wat Dronten betreft dezelfde voorwaarden.’