Lelystad voorkomt vertraging sanering asbestdaken vanwege beschermde diersoorten

Lelystad - Om te voorkomen dat de sanering van asbestdaken in Lelystad vertraging oploopt, hebben de gemeente en de provincie voor de aanvraag van de ontheffing Wet natuurbescherming een versnelde procedure met elkaar afgesproken.

Broedende vogels en vleermuizen

In Lelystad zijn woningen met een asbestdak aanwezig. De verwachting is dat het vanaf 2024 verboden wordt om een asbestdak te bezitten. Het saneren van een asbestdak kan niet zomaar gedaan worden. Naast de sloopmelding dient duidelijk te zijn of ook rekening gehouden moet worden met beschermde natuurwaarden, voordat gestart kan worden met de werkzaamheden. In en om het dak gaat het dan vooral om broedende vogels, jaarrond beschermde nesten en jaarrond beschermde verblijfplaatsen van vleermuizen. Al beschermde soorten als huismussen of gewone/ruige dwergvleermuizen aanwezig zijn, is een ontheffing Wet natuurbescherming nodig. De gemeente en de provincie hebben voor de aanvraag van de ontheffing Wet natuurbescherming een versnelde procedure met elkaar afgesproken.

Inventarisatierapport beschermde diersoorten

Tijdens het saneren is er kans dat een eigenaar beschermde diersoorten aantreft, waardoor de sanering vertraging op zou kunnen lopen. Om dit te voorkomen heeft gemeente Lelystad alle projectmatig gebouwde rijwoningen met een asbestdak laten onderzoeken op beschermde diersoorten. Het gaat dan om de deelgebieden Bongerd, Gondel 14, Gondel 17, Haf, Haven, Jol, Tjalk en Wold. Bewoners van deze wijken kunnen in het inventarisatierapport zien of er beschermde diersoorten zijn aangetroffen. Zijn deze niet aangetroffen dan kan voldaan worden met een sloopmelding aan de gemeente en kan volgens de procedure gestart worden met de sanering.

Het inventarisatierapport beschermde diersoorten is geldig voor drie jaar. Dat betekent dat beschermde diersoorten zich alsnog in de loop van de tijd kunnen nestelen. Het is daarom belangrijk om voor de sanering altijd na te gaan of de situatie niet veranderd is.

Ontheffingsaanvraag

De gemeente heeft een concept ontheffingsaanvraag gemaakt, waarbij de meeste vragen al zijn ingevuld. Als de aanvragers het formulier aanvullen en opsturen of mailen naar de provincie, ontvangen zij de ontheffing binnen veertien dagen van de provincie. Informatie over de ontheffingsaanvraag en de sloopmelding is hier te vinden. De sloopmelding en ontheffingsaanvraag zijn kosteloos.

Kijk hier voor meer informatie over het saneren van een asbestdak met de bijbehorende procedures en formulieren.