Grenscorrectie schept ruimte voor economische groei in Noordelijk Flevoland

Emmeloord / Urk - Om de economische ontwikkeling van Noordelijk Flevoland te versterken hebben de gemeenten Noordoostpolder en Urk afspraken gemaakt in de 'visie op werklocaties Noordelijk Flevoland'. De afspraken gaan onder meer over grenscorrectie.

Beide gemeenten willen de sterke bedrijfstakken verbinden en daarmee de kansen voor economische groei goed benutten. Noordoostpolder en Urk zijn aanvullend op elkaars aanbod. Op Urk is de sector visserij/maritiem nog steeds verreweg de belangrijkste bedrijfstak. In Noordoostpolder zijn dat de sectoren agrofood, logistiek en hightech & composieten. Voortvloeiend uit de gezamenlijke visie zijn er afspraken gemaakt over de grenscorrectie tussen Noordoostpolder en Urk.

Grenscorrectie

Zowel in Noordoostpolder als op Urk is sprake van groei, vooral uit het eigen bedrijfsleven. Beschikbare grond voor industriële groei is in de gemeente Urk beperkt. De gemeente wordt omringd door gronden van de gemeente Noordoostpolder. Wethouder Hans Wijnants: 'Met de grenscorrectie kan Urk weer vooruit en samen leveren wij een belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling van Noordelijk Flevoland'.

'De grenscorrectie is urgent, want zonder is economische groei niet mogelijk', aldus wethouder Geert Post. De correctie betreft het binnendijkse bedrijventerrein, de maritieme servicehaven en de grond voor natuurontwikkeling het 'Urkerveld'.

Afspraken

De basis voor de grenscorrectie is in de visie en een bestuursovereenkomst vastgelegd. Voor het realiseren van de grenscorrectie doet de gemeente Urk een eenmalige bijdrage van 2.849.175 euro aan de gemeente Noordoostpolder. Dit bedrag is ter compensatie voor de jaarlijks inkomstenderving door de grenscorrectie, voor de kosten van de begeleiding van het grenscorrectieproces en ook voor de versterking van de economische ontwikkeling Noordelijk Flevoland. De gemeenten Noordoostpolder en Urk hebben besloten het voorkeursrecht (Wvg) te vestigen op de gronden betreffende het binnendijkse bedrijventerrein. Dit om te voorkomen dat marktpartijen op die locaties een positie verwerven.

In februari mogen de gemeenteraden van Noordoostpolder en Urk een oordeel vellen over de Visie werklocaties en hun wensen en bedenkingen kenbaar maken over de overeenkomst. Daarna nemen beide colleges een definitief besluit over de overeenkomst.