Ontwerp nieuwbouw campus voortgezet onderwijs onthuld (foto's)

Lelystad – ‘Het is een on-Lelystads ontwerp.’ Op de nieuwjaarsbijeenkomst van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL) is dinsdagmiddag het ontwerp voor de toekomst van het voortgezet onderwijs in Lelystad gepresenteerd: de Campus.

Op het terrein bij De Rietlanden zullen alle middelbare scholieren vanaf schooljaar 2020/2021 hun weg vinden naar één van de zes hoofdgebouwen of het centrale gebouw, op een campus die voor Lelystad, Flevoland en Nederland uniek is.

Gebouwen in cirkel

Nou zijn dat termen die je vaker zult tegenkomen bij de presentatie van nieuwe gebouwen of gebieden, maar in dit geval spreekt het ontwerp voor zich. Mochten er nog inwoners zijn die vrezen voor twee grote leerfabrieken, één voor vmbo en één voor havo/vwo waar kindlief vanaf 2020 naartoe moet, die vrees zal met de presentatie van het ontwerp toch wel zijn weggenomen.

De Campus omvat zes hoofdgebouwen met dezelfde vorm en één rond gebouw, die met z’n zevenen een cirkel vormen. Het binnengebied van de cirkel, een ruimte ter grootte van het centrale plein in Lucca, omvat een groene ruimte. ‘Geen plein, het is niet de ruimte waar de leerlingen in de pauze naartoe gaan. Noem het liever een bos,’ zegt architect Dirk Jan Postel.

Via stalling binnen

De gebouwen tellen drie lagen, maar de onderste laag op maaiveldhoogte is de fietsenstalling. Daarmee komen de leerlingen één van de zes gebouwen binnen, om vanuit de fietsenstalling de school te betreden. Met deze oplossing voorkomt de architect dat de blik op een mooi gebouw toch wat ontsierd wordt door de duizenden fietsen die ervoor staan. ‘Want dat krijg je anders, pleinen vol fietsen.’

Elk van de zes gebouwen heeft zijn eigen verblijfsruimte in het gebouw, ‘noem het een aula’. Elke fietsenstalling biedt twee ingangen tot het gebouw er boven. De school kent dus twaalf ingangen, exclusief die van het grote ronde gebouw. En de gebouwen zijn onderling met elkaar verbonden.

[De tekst gaat verder na de foto]

 

De centrale, ronde ruimte aan het plein wordt het ‘cultuurgebouw’ genoemd. Dat gebouw geldt als entree tot de Campus voor niet-leerlingen, en biedt ruimte aan een grote aula waar voorstellingen kunnen worden gegeven, ‘of bijeenkomsten zoals deze nieuwjaarsbijeenkomst’.

Groot in kleinschaligheid

Met het ontwerp is volgens architect Postel invulling gegeven aan de wens van de gemeenteraad om al het voortgezet onderwijs op één campus te concentreren, maar dat niet grootschalig te doen. ‘Kleinschalig in grootschaligheid, dat lijkt in tegenspraak met elkaar, maar dat kan dus wel.’ Want ieder gebouw biedt ruimte aan een bepaalde school of leerroute en vormt dus een afgeschermde, vertrouwde omgeving voor de leerling. ‘En ook binnen die gebouwen ontstaan weer deelscholen,’ zegt bestuurder Barry Lommen van de SVOL. ‘Zodat leerlingen elkaar, de leraren en de conciërge kennen, en andersom.’

Investering in schoonheid

Waarom het gebouw dan ‘on-Lelystads’ is? Daar heeft de architect zich in verdiept. ‘Ik heb het boek van Joris van Casteren gelezen, en één van de zinnen die me daaruit is bijgebleven is “In Lelystad lijkt niets op iets anders”. Kijk naar dit plaatje (een foto van het huidige gebied rond De Rietlanden): het heet De Rietlanden en wat zie je? Inderdaad. Velden met riet. Een brug is een brug in Lelystad, een prullenbak is een prullenbak.’

Met dit gebouw is echter ook geïnvesteerd in een waarde die niet gewoon is in Lelystad, de stad die op de tekentafel is bedacht en waarin alles functioneel is. ‘Schoonheid.’ Over smaak valt te twisten, natuurlijk, maar toch… ‘Het moet aanspreken, het moet mooi zijn.’

[De tekst gaat verder na de foto]

 

Uitdaging

De invulling van het gebouw is nog niet tot in detail vastgelegd. ‘Dat gaat de komende tijd gebeuren, en daar heb ik jullie bij nodig,’ hield de architect zijn gehoor van grotendeels onderwijzend personeel dinsdag voor. De inrichting moet flexibel zijn, zodat ook bij een veranderende onderwijsbehoefte het gebouw zijn functionaliteit behoudt.

En het wordt een ‘eng’ gebouw. ‘En daar is Lelystad uniek in,’ weet Dirk Jan Postel. ‘Meestal worden gebouwen ‘beng’ gebouwd, wat staat voor ‘bijna energieneutraal’. Maar bijna is een rekbaar begrip. Lelystad kiest voor eng, oftewel energieneutraal. Dat is een uitdaging, maar wel een mooie uitdaging.’