Pax Christi viert 50-jarig bestaan

Lelystad - De Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Pax Christi heeft zondag haar 50-jarig jubileum gevierd in een feestelijke eucharistieviering. Voorgangers waren pastoor Hans Boogers en lekenvoorganger Willem van der Burg.

In de goed gevulde Petruskerk waren naast de eigen parochianen ook vele gasten aanwezig. Onder de gasten waren burgemeester Ina Adema en mevrouw Molendijk, vicevoorzitter van het bestuur van de parochie. Verder waren er vele oud-pastores en pastoraal werkers en oud-parochianen, alsmede  vertegenwoordigers van besturen van de lokale kerken en van de katholieke kerken uit Oostelijk Flevoland.

Onderdeel van de viering was het uitreiken van de Willibrord-penning, een kerkelijke onderscheiding van het aartsbisdom Utrecht aan de heer Willem van der Burg. Hij heeft zich verdienstelijk gemaakt met zijn jarenlange inzet voor de parochie als lekenvoorganger. Pax Christi kent lekenvoorgangers vanaf 1979 en was destijds de eerste parochie waar dat ingesteld werd. Willem zelf schetste het moment van instellen van een groep zogenaamde VEP-ers (Voorgangers Eigen Parochianen) en hoe in de loop der jaren de inzet van VEP-ers is uitgegroeid tot een onmisbaar onderdeel van het voorgangersbestand.

Na afloop van de viering hebben drie sprekers hun visie gegeven op de jubilerende geloofsgemeenschap.  De heer Luiten, voorzitter van de Locatieraad, beschreef de ontwikkeling in de laatste jaren in de liturgie en catechese. Hij voorzag dat de groeiende differentiatie in de toekomst nog verder zal toenemen. 

Burgemeester Adema prees de gemeenschap om haar inzet en samenhorigheid, een fenomeen dat ze wel breder in de gemeente Lelystad heeft gezien. Ook prees ze de inzet van de kerken in Lelystad voor participatie in het IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg).  IDO regisseert onder andere de Voedselbank, de inloophuizen en de schuldhulpverlening.

Tot slot schetste mevrouw Molendijk de ontwikkeling van het kerkelijk leven vanaf het allereerste begin. Vanaf de nog kleine gemeenschap op het werkeiland Lelystad-Haven eind jaren ‘50 tot en met de schaalvergroting door fusies van parochies en intensieve samenwerking tussen parochies die geleid heeft tot een enorm uitgestrekt werkgebied van het huidige pastorale team.

Later in het jaar wordt nog een aantal malen stilgestaan bij het gouden jubileum. Op 31 januari zal de KBO-Lelystad een speciale bijeenkomst houden onder het thema ‘Oud voor Jong’. Op een speelse wijze wordt dan geld ingezameld voor een speciaal goed doel. Dat doel is het financieel mogelijk maken van vakanties voor kansarme kinderen op Lelystadse basisscholen. Voor dit doel is ook in de jubileumviering gecollecteerd en het zal ook centraal staan bij de rommelmarkt die op zaterdag 14 april wordt gehouden.

Op maandag 5 maart zal kardinaal Eijk de parochie bezoeken en onder andere een lezing houden over het onderwerp ‘Voltooid leven’. Op 21 april zal er een feestavond zijn voor alle vrijwilligers om hen te bedanken voor hun inzet van de afgelopen jaren.  Tenslotte zal het jeugduitje in juni extra inhoud krijgen door aandacht voor 50 jaar Pax Christi.