Kandidatenlijst Politieke Unie vastgesteld

Emmeloord - De leden van de Politieke Unie hebben de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 21 maart 2018 vastgesteld.

Continuïteit en vernieuwing is uitgangspunt geweest bij het samenstellen van de lijst. Daarnaast heeft het bestuur oog gehad voor een evenredige verdeling van de kandidaten over Emmeloord, de wijken en de verschillende dorpen.

Wiemer Haagsma

De lijst wordt aangevoerd door Wiemer Haagsma, de huidige vertegenwoordiger van de Politieke Unie in het college. Op nummer 2 staat Toon van Steen die in de afgelopen periode de fractie vertegenwoordigd heeft in de commissie Woonomgeving. Hij heeft het onderwerp Emmeloord Centrum gedaan en aandacht gevraagd voor versnelling van regelgeving en het verlagen van verschillende leges.

Nieuwkomers

De nummers drie tot en met zes zijn nieuwkomers die in het afgelopen jaar op verschillende manieren ervaring hebben opgedaan met het raadswerk. Mark Dieleman is nummer drie. ‘Als boerenzoon hoop ik de nuchterheid en de praktische kant te bewaken. Hou je als gemeente bij de kerntaak, stimuleer en vernieuw,' zegt Dieleman. Op vier staat Arja Heerspink. In haar werk komt ze veel in zorginstellingen en ervaart ze welke invloed politieke beslissingen hebben op de bewoners. Het verbeteren van die omstandigheden heeft haar speciale aandacht.

Dorpsbelang Tollebeek

Op vijf staat Jan Swart uit Tollebeek. Hij is acht jaar voorzitter geweest van Dorpsbelang Tollebeek en wil zich met die ervaring graag inzetten voor de samenleving van de Noordoostpolder. Jan is werkzaam bij AVES als stafmedewerker financiën en ICT Op zes staat Jozé Deen. Zij is manager van de Markehof geweest, zorg en welzijn hebben daarom haar speciale aandacht. Als secretaris van dorpsbelang Marknesse weet ze goed wat er in de dorpen leeft.

Motiveren

Op acht staat John van Slooten. John is directeur van CBS Sjaloom in Rutten en hij is dorpsvoorzitter van Espel geweest. Deze ervaringen motiveren hem om zich in te zetten voor het raadswerk. Op negen staat Joost Lumens. Hij heeft een agrarisch bedrijf en als voorzitter van LTO Noordoostpolder is hij goed op de hoogte van de uitdagingen die in het buitengebied van de Noordoostpolder spelen. Theun Tuinenga en Ellen van Elk zijn op dit moment raadslid. Zij hebben bewust een stapje opzij gedaan en staan op de plaatsen zeven en tien. De lijst van de Politieke Unie bestaat verder uit mensen die hun kennis en ervaring graag inbrengen om met deze lokale partij de gemeente Noordoostpolder de komende periode verantwoord te besturen.