Uitwerking toegangspoort Oostvaardersplassen gestart

Lelystad - De raad van Lelystad heeft 19 december de kaders vastgesteld voor de ontwikkeling van de toegangspoort tot het Oostvaardersplassengebied aan de Lelystadse kant. Dit is het startsein voor de uitwerking van de Lelypoort.

De Lelypoort (nu nog een werknaam) komt te liggen in het Hollandse Hout. De eerste schetsen zijn al gemaakt, maar de uitwerking daarvan wordt samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden gedaan. Komend jaar wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van inrichting en programma.

Nationaal park

De bezoekersaantallen in de Oostvaardersplassen zijn de afgelopen jaren, na de film de Nieuwe Wildernis, enorm toegenomen. Om de toenemende bezoekersstroom op te vangen is besloten aan de Almeerse kant en de Lelystadse kant toegangspoorten te ontwikkelen. De provincie Flevoland wil medio 2018 de status Nationaal Park Nieuw Land (NPNL) aanvragen. NPNL bestaat uit de Marker Wadden, Markermeer, Lepelaarplassen en de Oostvaardersplassen. Lelypoort, als een van de toegangspoorten van de Oostvaardersplassen, valt daarmee binnen de ontwikkeling van NPNL. Lelypoort richt zich op de doelgroep 'hartelijke avonturier' en sluit ook daarmee aan bij het NPNL.

Hollandse Hout

Niet alleen de gebieden in het NPNL worden meegenomen in de ontwikkelingen. Ook het Hollandse Hout wordt aantrekkelijker gemaakt voor het publiek. Dat gebeurt door aandacht te schenken aan de inrichting van het gebied en na te denken over toekomstige activiteiten en evenementen. De ingang van Lelypoort ligt aan de Buizerdweg. Onderzocht wordt of aan de Buizerdweg een horecagelegenheid kan komen of dat een bezoekerscentrum op een andere manier ingevuld kan worden.

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld Lelypoort: 'Als men de Lage Dwars Vaart overkomt over de Buizerdweg wordt de spanning al opgebouwd richting het Oostvaardersplassengebied. De auto wordt geparkeerd aan de Buizerdweg. Het gebied kan nu verder verkend worden per fiets, te voet of per kano. Ook is er een verbinding met het Buitencentrum van Staatsbosbeheer. Vanuit het Buitencentrum kan men de grote grazers ervaren. Tevens is verbinding gelegd met de bedrijven van het Bovenwater. Het Hollandse Hout in totaliteit is een gebied waar men gemakkelijk een dag kan doorbrengen'.