Ruzie om windmolenpark, rechtbank heeft meer info nodig

Er is een overeenkomst tussen de boeren en Westermeerwind BV over een windmolenpark in de Noordoostpolder, maar tegen welke de prijs de boeren kunnen deelnemen kan nog niet worden vastgesteld. Daarvoor is nader onderzoek nodig.

Dit heeft de rechter in Lelystad in een tussenvonnis besloten.

Westermeerwind behartigde de belangen van de 32 betrokken boeren. Ze spraken af dat maximaal 75 procent van het vermogen beschikbaar was voor deelneming door de 32 boeren, inwoners van de polder en overige boeren. En dat de 32 boeren voor maximaal 40 van die 75 procent konden participeren. 

De rechtbank vindt dat Westermeerwind verplicht is om aan die 32 boeren de mogelijkheid te bieden voor maximaal dat percentage deel te nemen. Maar Westermeerwind vindt dat de participatievorm en het percentage van de deelneming naar beneden moeten worden aangepast. 

Geluidsopname

Volgens de boeren hebben zij het recht om hun aandeel tegen kostprijs te kopen omdat dit tijdens een bijeenkomst in december 2001 is afgesproken. Dit kan niet uit de stukken worden afgeleid, maar er zou wel een geluidsopname van zijn. Daarvan moet nu een gewaarmerkt transcript worden ingediend. Pas dan kan de zaak eventueel worden afgedaan. Al kan het zo zijn dat er dan nog meer bewijs nodig is.