Dronten maakt 1,5 miljoen euro vrij voor duurzaamheid

Dronten - De gemeente Dronten wil in 2020 een 'meer dan klimaatneutrale' gemeente te zijn. Het college wil daarvoor 500.000 euro vrijmaken en nog eens een miljoen euro beschikbaar stellen voor nieuwe duurzaamheidsleningen.

Duurzaamheidsleningen slaan goed aan

Een goede vijf jaar na het vaststellen van ‘Duurzaam Dronten, naar een duurzame toekomst’ blijken de duurzaamheidsleningen goed aan te slaan. Met dit beleid wordt invulling gegeven aan klimaatdoelstellingen. Dronten stimuleert participatie en samenwerking op het gebied van fairtrade, maatschappelijk verantwoord ondernemen en het besparen van energie. Zo stimuleert de gemeente duurzaam vervoer, wonen en beheer. Een van de speerpunten die onder ‘Energie en Klimaat’ naar voren kwam is het vaststellen van een klimaatbeleidsplan.

Sleutelrol voor lokale overheden

Wethouder Ton van Amerongen stelt dat meer dan voorheen wordt erkend dat lokale overheden een sleutelrol spelen in de realisatie van de internationale ontwikkelingsagenda. ‘De resultaten van de klimaattop in Parijs 2015 zijn hiervan een goed voorbeeld. Iedereen heeft zijn rol en invloed op het bereiken van de doelen. Dit vertalen wij naar coördinatie van lokale plannen en diensten, draagvlak en leiderschap. We zien dat steeds meer initiatieven opgestart worden vanuit de gemeenschap. Denk aan het grote aantal particuliere energieprojecten bij woningen en bedrijven. De noodzaak tot de vaststelling van een klimaatbeleidsplan is daarom nog steeds actueel.’

Samenwerking met Aeres Hogeschool

Het klimaatbeleidsplan is tot stand gekomen in samenwerking met de Aeres Hogeschool Dronten. Lectoren, leraren en leerlingen hebben een grondige analyse gemaakt over de huidige stand van zaken met betrekking tot klimaatneutraliteit en heeft daarbij belangrijke aanbevelingen gedaan op het gebied van duurzaamheid. Hierbij spelen landelijke ontwikkelingen een belangrijke rol waaronder;

  • Vanaf 2050 dienen alle woningen gasvrij te zijn.
  • Vanaf 2035 mogen er geen auto’s meer worden verkocht die rijden op benzine of diesel.

Op basis van autonome ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie (met name windenergie) zal de gemeente Dronten voor 2020 immers al klimaatneutraal zijn. De stand van zaken is dat in 2014 in de gemeente Dronten 171 procent aan hernieuwbare energie werd opgewekt ten opzichte van het totale energieverbruik in de gemeente Dronten.

Marsroute

Het klimaatbeleidsplan beoogt meer een marsroute te zijn voor beide op stapel staande transities uit de landelijke Energieagenda. De bedoeling van het klimaatbeleidsplan is dan ook dynamisch te zijn. De route is lang, de ontwikkelingen gaan snel en op dit moment is het proces dat moet leiden tot beide transities nog niet met een schaartje te knippen.

De boodschap voor de komende jaren is daarom om iedereen te attenderen en waar het nu kan keuzes te maken naar een gasloze toekomst.