Minister houdt vast aan opening Lelystad Airport per 1 april 2019, 'tenzij...'

Lelystad - Het is nog niet duidelijk of de Tweede Kamer vast blijft houden aan de opening van Lelystad Airport per 1 april 2019. Maar heilig is die datum niet meer, ook niet voor de regeringsfracties.

Minister Cora van Nieuwenhuizen blijft voorlopig wel vasthouden aan die openingsdatum.

Fouten MER herstellen

Dat de openingsdatum voor de regeringsfracties niet meer heilig is, lijkt voor de voorstanders van Lelystad Airport, die hebben gerekend op de eerste passagiersvluchten in 2019, een somber beeld. Maar dat hoeft niet zo te zijn.

In de aanvankelijke milieu effect rapportage (MER) zijn fouten gemaakt. Het ministerie is nu bezig die fouten te herstellen. Daarna zal de onafhankelijke commissie die de MER beoordeelt zich er over buigen, om te zien of die herstelde fouten afdoende zijn, of dat er een nieuwe MER moet worden gedaan.

Herindeling

Als dat laatste het geval is, ontstaat er een nieuwe werkelijkheid voor Lelystad Airport. In maart volgend jaar moet daar duidelijkheid over zijn.

In het debat over Lelystad Airport dinsdagavond pleitten ook veel Kamerfracties ervoor pas het vliegveld open te stellen voor passagiersvluchten als de herindeling van het luchtruim gereed is. Dat kan nog enkele jaren duren: volgens de vorige staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) en de huidige minister Cora van Nieuwenhuizen lukt dat niet voor 2023. Dat zou voor Lelystad Airport dus een vertraging betekenen van nog eens vier jaar, terwijl het vliegveld eigenlijk al per 1 april 2018 open had moeten gaan.

Op termijn doorgroeien

Maar ook daar wordt de soep minder heet gegeten dan ze wordt opgediend. Want bij de eerste fase van Lelystad Airport, met maximaal 10.000 vliegbewegingen per jaar, gelden er andere MER-regels dan bij de laatste fase, de uiteindelijke groei naar 45.000 vliegbewegingen. De vraag is dus of een meerderheid van de Tweede Kamer wel zou kunnen instemmen met een beperkte opening van Lelystad Airport in 2019, met een beperkte overlast voor bewoners in den lande, om pas na de herindeling van het luchtruim door te groeien naar die 45.000 vliegbewegingen.

Nagelbijten

Voor zowel de tegenstanders van de laagvliegroutes naar Lelystad Airport over Overijssel en Gelderland als de voorstanders van de openstelling van het vliegveld per 1 april 2019 is het dus nog een paar maanden nagelbijten. Daarna zal blijken welke eventuele nieuwe procedures nodig zijn.

Bewoners betrekken

Minister Cora van Nieuwenhuizen verwacht echter dat de aanvliegroutes tot 10.000 vliegbewegingen het mogelijk maken dat Lelystad Airport in 2019 open kan. Daarbij heeft zij beloofd ook met verontruste bewoners en overheden in gesprek te gaan voor de herindeling van het luchtruim die dus op de agenda staat. ‘Zij zullen er echt bij worden betrokken.’

Mocht er zich een nieuwe werkelijkheid aandienen, bijvoorbeeld het oordeel van de MER-commissie dat de aanpassingen niet voldoende zijn en er een nieuwe procedure moet worden gevolgd, dan moet er worden gekeken wat dat voor gevolgen heeft. ‘Want het is ook geen kleine beslissing om Lelystad Airport dan maar later open te doen.’

(Nog) geen uitstel

Er is in ieder geval geen meerderheid in de Tweede Kamer om nu al te besluiten tot uitstel van de opening van Lelystad Airport tot de herindeling van het luchtruim gereed is. De regeringsfracties willen in ieder geval eerst de bevindingen rondom de MER afwachten. In februari komt de minister met het advies van het ministerie en daarna heeft de MER-commissie zes weken de tijd zich daarover te buigen.