Geld lenen voor sanering asbestdaken wordt voor iedereen betaalbaar

Lelystad - De gemeente Lelystad wil het ook voor inwoners voor wie een gewone lening te duur is, mogelijk maken om geld te lenen voor asbestsanering. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor de Verordening Asbestlening 2018 vast te stellen.

Naar aanleiding van het aangekondigde verbod op asbestdaken per 1 januari 2024 stelt de gemeenteraad sinds 2016 Stimuleringsleningen Asbestverwijdering beschikbaar voor particuliere woningeigenaren.

Iedereen moet kunnen meedoen

Op 3 oktober heeft de raad het college verzocht met een voorstel te komen, waarbij als uitgangspunt geldt dat meedoen met de collectieve sanering van asbestdaken voor iedereen mogelijk gemaakt moet worden.

Als de raad de nu aangeboden Verordening Asbestlening 2018 vaststelt, kunnen er niet alleen Stimuleringsleningen maar ook Maatwerkleningen voor Asbestverwijdering worden aangevraagd. Hiermee komt er een leenfaciliteit beschikbaar voor die mensen waarvoor de maandlast van een gewone lening te hoog is.

Strengere voorwaarden

Er gelden strengere regels met betrekking tot medefinanciering van niet tot de asbestsanering behorende maatregelen, om de lening niet te hoog te laten worden ten opzichte van de draagkracht. Het gaat hierbij om werkzaamheden die bijvoorbeeld niet direct gerelateerd zijn aan de verwijdering van asbest op daken, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen of vloerisolatie. Een andere voorwaarde is dat de eigenaar zelf in de betreffende woning moet wonen.