D66 Noordoostpolder wil van twee naar drie zetels

Emmeloord - D66 in Noordoostpolder is klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Zowel het verkiezingsprogramma als de kandidatenlijst voor de verkiezingen zijn bekend.

Wim van Wegen werd al eerder gekozen tot lijsttrekker. Margriet van de Velde, Angela Weerden en Jan de Boer zijn de volgenden op de lijst.

Leefbaarheid in de dorpen

Margriet van de Velde, sinds de vorige verkiezingen in 2014 D66-raadslid, is geboren en getogen in Creil en wil zich onder meer inzetten voor leefbaarheid in de dorpen en de ontwikkeling van het toerisme en de recreatie in de Noordoostpolder. Ze is de nummer twee op de lijst.

Gelijke kansen

De nummer drie namens D66 is Angela Weerden uit Emmeloord. Weerden heeft als belangrijkste politieke drijfveer dat elke inwoner gelijke kansen moet hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Onderwijs en werk spelen hierin volgens haar een sleutelrol. Op plek vier staat Jan de Boer, afkomstig uit Vollenhove en sinds 2016 woonachtig in Emmeloord. Sport, welzijn en zorg zijn onderwerpen waar De Boer in thuis is, die zich wil inzetten voor een gemeente die een luisterend oor heeft voor wat er onder de inwoners leeft.

Van twee naar drie zetels

Dat D66 mikt op een groei van het huidige aantal zetels is duidelijk. Lijsttrekker Van Wegen daarover: 'We willen van twee naar drie zetels, misschien zelfs wel vier. Dat is nodig om hier in de gemeente Noordoostpolder echt het verschil te kunnen maken. Met deze kandidaat-raadsleden vormen we een mooi team, we hopen dat de kiezer op 21 maart voor een frisse wind stemt en ons het vertrouwen geeft'.

Meer slagkracht om vernieuwende plannen uit het verkiezingsprogramma te realiseren is wat D66 met een goede uitslag beoogt. Daarbij zet de partij in op de verduurzaming van de economie en de samenleving, de gemeente als betrouwbare partner voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties, en een gemeente waar iedereen zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien.

Agrarische sector

Lijstaanvoerder Van Wegen wil zich ook meer gaan richten op de agrarische sector. 'Ik merk dat boeren open staan voor innovatieve ideeën om de sector te verduurzamen, en graag meedenken over hoe het nog beter kan. De visie van D66 op landbouw – onlangs werd er in de Tweede Kamer met brede steun een motie van D66’er Tjeerd de Groot over kringlooplandbouw aangenomen – past hier goed bij'.

De lijst wordt gecomplementeerd door Irene Gerritzen, Jeroen Flipse, René Breukel, Eduard Hop, Kenneth Gerritsen, Paul Vermeulen en Zeholy Pronk.