Berthoo Lammers is opnieuw lijsttrekker van ONS

Emmeloord - Berthoo Lammers is opnieuw lijsttrekker van ONS, Onze Nieuwe Samenleving. Lammers, die vanaf 2006 in de gemeenteraad van Noordoostpolder zit, heeft zich in de afgelopen elf jaar bewezen als kritisch raadslid.

'Confronterend en constructief' wil Lammers met ONS Noordoostpolder ook in de periode 2018-2022 zijn. 'Dus geen collegebesluiten meer die burgers en ondernemers niet willen, zoals in Emmeloord-Centrum. Ook bij andere grote projecten, die de leefomgeving ingrijpend veranderen, moeten burgers nauw worden betrokken. Heldere inzichtelijke besluitvorming zorgt bijna als vanzelf voor een gezondere financiële huishouding van de gemeente', stelt Lammers.

Steun aan dorpen

ONS wil de dorpen steunen in het kader van de krimp, die veel kernen ervaren, bijvoorbeeld door het toestaan van het bouwen van levensloopbestendige woningen in inbreidingsprojecten. Lammers: 'De sociale samenhang in de dorpen mag daarnaast niet lijden onder te grote aantallen arbeidsmigranten, die niet willen integreren'.

Drugs de polder uit

ONS wil de polder 'vrijmaken van de ellende die soft- en harddrugs veroorzaken, door sterker de wet te handhaven én snelrecht (lik-op-stuk-beleid) toe te passen'.

Knokken voor basisziekenhuis

Lammers wil met zijn partij blijven knokken voor een basisziekenhuis, in plaats van twee poliklinieken, terwijl ook de lobby voor een spoorlijn niet mag worden vergeten.

In januari presenteert ONS het volledige kiesprogramma en de kandidatenlijst. De lokale partij telt momenteel drie raadszetels.