Solarvation is een innovatief zonnepark

Lelystad - Op het voormalige terrein van de Waiboerhoeve aan de Wisentweg in Lelystad komt een groot zonne-energiepark. Het park, Solarvation genaamd, produceert vanaf medio 2019 per jaar voldoende energie voor ongeveer 10.000 gezinnen.

Het park is een initiatief van de Flevolandse ondernemers Luke Bouwman en Kees van Woerden

'Bijzonder aan het park is dat we de ruimte onder de zonnepanelen op een multifunctionele manier gebruiken, bijvoorbeeld met onderteelt van onder andere energiegewassen. Daarnaast gaan we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van de productie van zonne-energie in combinatie met de bestaande windenergie. We zullen bovendien kijken of onderzoek naar landschappelijke inpassing mogelijk is,' aldus Luke Bouwman van Solarvation.

Solarvation zal de onderzoeken uitvoeren in samenwerking zijn met ACRRES, het testcentrum duurzame energie van Wageningen University & Research (WUR). Voordat het zonnepark gaat produceren zal eerst het voormalige proefboerderij gesaneerd moeten worden van de asbest. Hier wordt zal Aeres Hogeschool in Dronten betrokken, in het kader van onderzoek naar Duurzaam Erf.

'Solarvation wordt een showcase op het gebied van duurzame zonne-energie. We vinden het belangrijk om onze ervaringen en kennis te delen. Daarom zullen we ook aandacht besteden aan educatie.'

De gemeente Lelystad is blij met het initiatief, aangezien de gemeente in 2025 energieneutraal wil zijn. Wethouder Elly van Wageningen: 'Dit is een heel innovatief project. Hier komen zonne-energie maar ook bodemverbetering en educatie bij elkaar. Een dergelijk groot zonnepark is een belangrijke aanwinst voor Lelystad en draagt bij aan een nog duurzamere stad.'

Stap 1 is het slopen van de gebouwen van de voormalige proefboerderij en het saneren van asbest. `Hier beginnen we in het voorjaar mee', besluit de ondernemer enthousiast. Begin 2019 wordt de eerste energie geproduceerd.