Gemeenteraad Dronten schrikt van rommeltje in dossier 'landjepik'

Dronten – 'Ik zit te stuiteren op mijn stoel'. Jaap Oosterveld (ChristenUnie) schrok donderdagavond erg van de stand van zaken in het dossier 'landjepik'. En hij was niet de enige.

Rommeltje

WOB-verzoeken die zoekraken, het verhaal dat bepaalde dossiers zijn vernietigd, een klacht die is ingediend maar niet bekend is bij de burgemeester, het is een rommeltje. Burgemeester Aat de Jonge heeft het dossier onder zijn hoede. ‘Ik ben sinds twee of drie weken in het gelukkige bezit van deze prachtige portefeuille,’ vertelde hij de gemeenteraad donderdag.

Maar verder  kon hij nog niet veel antwoorden geven op de inhoud van het dossier. Daarbij gaat het om bewoners die in het verleden, bewust of onbewust, een stuk grond van de gemeente in gebruik hebben genomen. In 2011 besloot de gemeenteraad dat dat aangepakt diende te worden. Bewoners konden waar mogelijk de grond kopen van de gemeente of teruggeven.

Relatief klein aantal

‘Laten we het niet groter maken dan het is,’ hield de burgemeester de gemeenteraad voor. In totaal gaat het in de eerste fase om 350 zaken. Die fase zit nu in de afronding en in 16, 17 gevallen dreigen er juridische procedures. ‘Voor de individuele burger is de zaak van groot belang,’ gaf de burgemeester toe, maar op het totaal van 350 dossiers valt 17 procedures nog wel mee.

Maar in die dossiers lijkt het wel een rommeltje. Leefbaar Dronten stelde de zaak aan de kaak, omdat zij veel klachten heeft ontvangen van verontruste burgers. Over verdwenen dossiers en verzoeken op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), die niet beantwoord worden.

Onderzoek

‘Geef ons even de tijd om de feiten op een rijtje te zetten. Voor wat betreft de WOB-verzoeken: ik ken ze niet. En die verzoeken gaan in dit huis altijd langs de gemeentesecretaris en de burgemeester. Verder is er een klacht ingediend, maar ook die ken ik niet. En het verhaal dat er dossiers zijn vernietigd: ik weet het niet. Ik zeg niet dat het zo is, maar als het zo is, moeten we daar wel eerlijk in zijn,’ zegt de burgemeester.

Structureel

‘Ook onze fractie weet wel van enkele incidenten. Maar wij dachten dat het incidenten waren. De vragen van Leefbaar Dronten wijzen op een structureel karakter,’ reageerde Theo Vulink (VVD) op het verhaal van de burgemeester. Ook de rest van de gemeenteraad schrok zich een hoedje.

Aat de Jonge verwacht de gemeenteraad in december nader te kunnen informeren. Dat moet ook wel, want bij de commissie voor  bezwaar- en beroepschriften zijn enkele zaken aangespannen, waarover binnenkort een uitspraak wordt gedaan. De gemeente moet dan beslissen of men die uitspraak overneemt of niet. ‘Half december kom ik er met plezier op terug,’ zei hij met een licht gevoel voor ironie.

Tweede fase

Het dossier ‘landjepik’ zat in de portefeuille van de opgestapte wethouder Dirk Minne Vis. Die kondigde in juli een tweede fase aan in dit dossier. In de eerste fase ging het om oneigenlijk grondgebruik door bewoners binnen de bebouwde kom. In de tweede fase gaat het om oneigenlijk grondgebruik door bedrijven en bewoners in het buitengebied.

Mediation

Leefbaar Dronten vroeg de wethouder in augustus nog om mediation in het geval van conflicten. Daar wilde de wethouder niet aan, omdat als er sprake is van bewust oneigenlijk grondgebruik, er ook gehandhaafd moet worden. Anders zou het ook niet eerlijk zijn naar al die bewoners die een stukje grond hebben gekocht van de gemeente.

Aat de Jonge heeft al wel contact gehad met enkele bezwaarmakers. ‘De bestuurlijke communicatie is volstrekt onvoldoende geweest. Dus ik dacht: laat ik eerst eens de mensen opzoeken om wie het gaat. En dat is geen geringe opgave. Er is al zoveel gebeurd, gezegd en ontstaan in het contact tussen deze mensen en de gemeente,’ zei hij gisteravond.