Koning laat zich bijpraten over wijkprojecten in Lelystad (filmpje)

Lelystad - Koning Willem-Alexander brengt vandaag een bezoek aan het 50-jarige Lelystad. Al vóór de feestelijke ontvangst op het Stadhuisplein bezocht de Koning enkele projecten in de Zuiderzeewijk en de Waterwijk.

Zo ging de Koning in de Kluswinkel aan het Rode Klif in gesprek met enkele vrijwilligers. De Kluswinkel wil de leefbaarheid in de Zuiderzeewijk stimuleren door mensen te helpen bij het onderhoud aan koop- en huurwoningen. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van gereedschap. Dit wordt gecombineerd met werkervaringsplekken.

Ons Winkeltje

In Ons Winkeltje, naast de Kluswinkel, ontmoette de Koning Mila Romijn en sprak hij met vrijwilligers uit de winkel. Ons Winkeltje is een initiatief van het project M.I.L.A. (Met Inzet Lukt Alles). In het winkeltje worden tweedehands kleding, schoenen en tassen verkocht. De opbrengst komt ten goede aan de wijk. Van het verdiende geld worden leuke activiteiten en andere projecten in de wijk opgestart.

[De tekst gaat verder na het filmpje]

 

Waterwijk

In de Waterwijk werd een bezoek gebracht aan MFA De Waterbever in de Voorstraat. De Koning sprak hier met vrijwilligers en medewerkers over de rol van het buurtcentrum en over de wijk zelf. Leden van bridgeclub BCL’58 waren hier aan het bridgen. BCL '58 is een van de oudste verenigingen van de stad, in 1958 opgericht op het werkeiland.

Bekijk de filmpjes: