Plannen voor Walvisstraat en De Zuid eerst langs gemeenteraad

Dronten - ’Het is ons volstrekt onduidelijk waarom dit op deze manier moet. Daarom willen we eerst uitgewerkte voorstellen zien.’

De gemeenteraad gaat zich buigen over de plannen voor de herinrichting van de Walvisstraat en De Zuid voordat deze kunnen worden uitgevoerd. GroenLinks maakte zich daar bij monde van fractievoorzitter Paul Vermast donderdag hard voor. Zijn voorstel daartoe werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

Plannen voor gebied

Voor de zomer lanceerde de gemeente de plannen voor de herinrichting van de Walvisstraat en De Zuid. De laatste wordt daarbij ‘omgelegd’. De huidige bocht bij het gemeentehuis verdwijnt en wordt verplaatst naar achter de Open Hof, aan de kant van het Hospice. Daarnaast wordt langs De Zuid een nieuw, breed fietspad aangelegd voor twee richtingen, waardoor de parkeerplaatsen voor de woningen verdwijnen. Het fietspad aan de kant het het Ichthus College verdwijnt dan. Ook wordt de Walvisstraat heringericht, waardoor die straat beter aansluit op de nieuwe situatie en de ‘centrumring’ in Dronten voltooid wordt.

Stof opwaaien

De gemeente wil met de herinrichting de verkeersveiligheid voor met name fietsers in het gebied verbeteren en de ‘centrumring’ voltooien. De plannen deden veel stof opwaaien bij bewoners. Vooral het feit dat de plannen bekend werden gemaakt en er daarna pas een participatieproces voor bewoners werd aangekondigd, veroorzaakte woede in de buurt.

Het participatieproces is daarna in gang gezet en bewoners werden uitgenodigd mee te denken over oplossingen, zo lang die binnen een aantal randvoorwaarden vielen. ‘Voortschrijdend inzicht laat zien dat de zorgen van omwonenden niet afnemen,’ concludeert GroenLinks. Daarnaast vindt men dat er nu sprake is van een overhaaste besluitvorming en een integrale afweging door de gemeenteraad daardoor ontbreekt. GroenLinks ziet de plannen sowieso niet zitten.

Finale klap

Het uiteindelijke plan zal daarom eerst nog langs de gemeenteraad gaan, die er dan een finale klap op moet geven.