Schaarse velduilen strijken neer op Marker Wadden

Lelystad - Twee velduilen verblijven al een week op de Marker Wadden. Het gaat om een zeldzame uilensoort die op de Rode Lijst staat en waarvan slechts enkele broedgevallen bekend zijn.

Natuurmonumenten vermoedt dat deze uilen op de archipel-in-aanleg wintergasten zijn uit Scandinavië die op doorreis zijn of hier gaan overwinteren.

Volgens de Vogelbescherming is de velduil een vogel van open terrein, met een voorkeur voor moerassige gebieden en venen. De soort is ook overdag actief.

Velduilen zijn zwervers en leggen soms enorme afstanden af.