Paul Vermast (GroenLinks) haalt zijn gelijk over studentenhuisvesting

Dronten - De verregaande voorstellen aangaande de huisvesting van studenten en arbeidsmigranten van GroenLinks vorig jaar, kwamen fractievoorzitter Paul Vermast op veel kritiek te staan.

Maar de evaluatie van het beleid aangaande de huisvesting van deze twee specifieke groepen in de Drontense samenleving, geeft hem voor een groot deel gelijk. ‘Die evaluatie is in veel opzichten pijnlijk.’

Mea Culpa

Het is een ‘mea culpa’: ook in deze krant kreeg Paul Vermast er geregeld van langs over zijn voorstellen. Studentenvereniging Usra maakte er gehakt van, de gemeenteraad koos een andere koers en als columnist vond ik de voorstellen niet passen bij GroenLinks.

Lees ook: Stationsplein: Politiek dier

Vermast opperde vorig jaar net na het zomerreces dat studenten en arbeidsmigranten moesten worden geweerd uit de woonwijken in Dronten. Studenten dienden te worden gehuisvest in grootschalige studentenhuisvesting op of rond de campus, arbeidsmigranten zouden een betere plek hebben in grootschalige huisvesting op bedrijventerreinen, zoals de Poort van Dronten. De gemeenteraad koos voor een andere koers, namelijk die van de voorzetting van het huidige beleid met regels voor bijvoorbeeld de afstand tussen studentenhuizen,  en verdere inzet op preventie en de aanpak van overlast.

Serieuze overlast

De evaluatie van de huisvesting van ‘meerpersoonshuishoudens op één adres’, zoals het officieel heet, laat zien dat de overlast van met name studenten in woonwijken groot is. Daarom zouden sommige woonwijken gewoon ‘op slot’ moeten voor studenten, raadt het rapport aan. Dat werkt beter dan de huidige regeling dat er minimaal 100 meter afstand moet zitten tussen studentenhuizen.

‘De evaluatie laat zien dat er serieus overlast wordt ervaren. Je kunt er altijd over discussiëren wat nou precies overlast is, maar de beleving daarvan is serieus. Dat levert wrange situaties op in de wijken. Er is vanaf onze kant, de gemeente, veel fout gegaan. Dat is pijnlijk. Maar ook voor de gemeenteraad is dit rapport pijnlijk,’ reageert Paul Vermast.

Campus

Het aantal studenten in Dronten groeit, al jaren. ‘Studenten horen ook thuis in Dronten. Ik heb ook nooit gezegd ‘Alle studenten de wijken uit”.  Tegelijk moet je, als er steeds meer studenten komen, wel nadenken over hoe je die huisvest. Daarvoor heb ik een steen in de vijver gegooid destijds.’

Vermast voelt zich door het rapport gesterkt dat de anders moet. ‘Dat moet stante pede veranderen! Dit vraagt om een visie van de gemeenteraad op huisvesting, wat mij betreft grootschalig en veel op en rond de campus van de Aeres Hogeschool Dronten. De gemeente, de school zelf en OFW Woondiensten zouden daar een rol in moeten spelen. Kijk eens naar Wageningen. Ik pleit niet voor Sterflats hoor, maar een oplossing op de Drontense schaal.’

Arbeidsmigranten

Ofschoon het rapport meldt dat er van arbeidsmigranten in de woonwijken veel minder overlast wordt ervaren, zou grootschalige huisvesting voor hen ook toepasselijk zijn, vindt Vermast. ‘Waarom niet op of rond de Poort van Dronten? Bijvoorbeeld daar tegenover, aan de Rendierweg. Ik wil arbeidsmigranten niet wegstoppen in de buitengebieden, maar dit lijkt me prima. Dan wonen ze dichtbij hun werk.’

Oplossingen

Overigens biedt dat alles nog geen oplossing voor de overlast die nu wordt ervaren in de wijken. ‘Want van de huidige panden kun je de vergunning niet afpakken.  Maar ook daar heb ik eerder gepleit voor meer toezicht en handhaving. Duidelijke regels werken preventief en kunnen worden gehandhaafd.’

‘En je moet ook ruimhartig zijn in het bieden van oplossingen aan bewoners die nu overlast ondervinden. Ik zeg niet dat de gemeente studentenpanden moet opkopen, zodat de bestemming er kan worden afgehaald. Maar je moet wel iets verzinnen en maatwerk leveren. Nu staan er ook huizen te koop die worden omgeven door studentenhuizen. Die raak je aan de straatstenen niet kwijt.’

Centrum

GroenLinks was in 2014 geen voorstander van de uitzondering op de 100-meter regel voor het centrum. ‘Dat studenten de levendigheid in het centrum bevorderen, snappen we wel. Maar je moet geen nieuwe probleemgebieden creëren. Maar dat je zo’n uitzondering ook andersom kan maken, dus dat je bepaalde wijken kan uitsluiten van studentenhuisvesting, dat had ik nog niet bedacht. Voor Dronten-Noord, de Morinel, Oeverloper en Grutto, zou dat zeker moeten. Het is juridisch ingewikkeld, zo zegt de evaluatie, maar daar moeten we wel ons best voor doen.’

Leuke tijd

Tot slot nog een aardig persoonlijk detail: Vermast is als student in Dronten komen wonen en nooit meer weggegaan. ‘Klopt! Ik heb gestudeerd op de Warmonderhof en heb daar een hele leuke studententijd gehad. En ja, daar woonde je bij de school. Dat was ook wel ook wel prettig, want de Warmonderhof combineert wonen, leren en werken. Als je ’s morgens om 6 uur de koeien moet melken, is het fijn dat je dichtbij woont…’

‘Ik heb een erg leuke studententijd gehad, maar had in die tijd niet zo’n enorme band met Dronten, moet ik eerlijk zeggen. Na mijn schooltijd ging ik voor Greenpeace werken in Amsterdam, maar ik wilde daar niet gaan wonen. Ben ik veel te provinciaals voor,’ lacht hij. ‘Eigenlijk ben ik pas echt naar Dronten gaan kijken, toen ik actief werd voor GroenLinks.’

Lees ook het dossier Studentenhuisvesting Dronten.