Golfresidentie wil af van studentenhuis in de wijk

Dronten – De gemeente Dronten is niet van plan een uitzondering te maken voor de Golfresidentie voor wat betreft de regels omtrent de huisvesting van arbeidsmigranten en studenten.

Vraag VvE

De Vereniging van Eigenaren (VvE) van de Golfresidentie heeft daar om gevraagd. Zij vindt dat de huisvesting van meerdere huishoudens op één adres, zoals dat geldt bij panden waar kamers verhuurd worden aan studenten, arbeidsmigranten en andere woonvormen, voor die wijk niet kan.

Volgens de VvE staat het bestemmingsplan dat niet toe. Daarin is de wijk aangeduid als ‘groen wonen- locatie, gated community en een combinatie van recreatie en wonen’. Studentenhuisvesting zou daar niet in passen. Daarnaast kwalificeert de VvE kamerverhuur als een ‘bedrijfsmatige activiteit’ en zou het huishoudelijk reglement van de VvE dat niet toestaan.

Reactie

De gemeente laat in een reactie van de VvE weten dat men altijd in een huishoudelijk reglement ‘privaatrechtelijk eigen regels kan opnemen’. Maar men ziet er geen reden in om beleidsmatig of bestuursrechtelijk een uitzondering te maken voor de Golfresidentie. Er is namelijk geen enkel argument dat wel te doen.

‘Wat betreft het gebruik van woningen door studenten is hier sprake van een (afwijkende) vorm van gezamenlijk ‘wonen’ en niet zozeer van een bedrijfsmatige activiteit,’ schrijft de gemeente in een reactie.

Gang naa de rechter

In de Golfresidentie zijn, voor zover bekend, drie woningen in gebruik als studentenhuis. De VvE van de Golfresidentie overweegt nu een gang naar de bestuursrechter om de studentenhuisvesting in het betreffende pand tegen te gaan. 'Het gemeentebestuur kan de VvE een dergelijke kostbare gang besparen door de eigen beleidsruimte in dit geval vrijwillig in te perken.'