Marker Wadden opgenomen in netwerk Rewilding Europe

Lelystad - Het natuurherstelproject Marker Wadden in het Markermeer is vanaf deze maand onderdeel van het European Rewilding Network. Dit meldt Natuurmonumenten.

De organisatie Rewilding Europe verbindt, ondersteunt en versterkt projecten in Europa waarin gewerkt wordt aan herstel van natuurlijke dynamiek en wildere natuur.

Meer ruimte voor dieren en natuurlijke processen

Met de aanleg van de natuurarchipel Marker Wadden werkt Natuurmonumenten aan meer ruimte voor dieren en natuurlijke processen. 'Samen met diverse universiteiten en kennisinstellingen onderzoeken we welke effecten de aanleg van Marker Wadden heeft op de natuur. De opgedane kennis en ervaring delen we met andere organisaties via het European Rewilding Network'.

Rewilding Europe

Het netwerk van Rewilding Europe biedt Natuurmonumenten en andere aangesloten natuurorganisaties de mogelijkheid om kennis en ervaring uit te wisselen ten behoeve van de ontwikkeling en herstel van natuur in bijvoorbeeld delta’s, wetlands en estuaria. Samen met andere deltagebieden in Europa zijn de toekomstige eilanden in het Markermeer van groot belang voor de internationale vogeltrek.