Maatwerklening oplossing voor financiering sanering asbestdak

Lelystad – De Lelystadse wethouder John van den Heuvel denkt een oplossing te hebben gevonden voor mensen die vanwege leeftijd of financiële omstandigheden geen lening kunnen krijgen om het asbestdak te renoveren.

Dan moet de gemeente wel een potje van 700.000 euro reserveren.

Frustratie

De gemeenteraad heeft het college van b+w op 17 oktober gevraagd met oplossingen te komen. Er zijn nu wijken waar de asbestsanering al in volle gang is, maar waar de gezamenlijke sanering van een blok of een straat wordt gefrustreerd omdat één huishouden geen lening kan krijgen. Naar schatting kan zo’n 10 procent van de eigenaren van een woning met een asbestdak, 70 in totaal, geen ‘gewone’ lening krijgen.

Maatwerk

Het idee is daarom om mensen die vanwege leeftijd of financiële situatie geen asbestlening kunnen krijgen, een maatwerklening aan te bieden. Daarbij is de rente iets hoger, maar kan de aflossing wel op maat worden geregeld. ‘Dan kun je denken aan een langere aflossingsperiode, van niet 5 of 10 jaar, maar van 15 of 20 jaar. Maar er zitten ook meerdere toetsingsmomenten in. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de financiële situatie van de lener nu minder is, maar over drie jaar is verbeterd.’ Onderdeel van de maatwerklening is ook dat de leners begeleiding krijgen van de Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF), om hun financiële situatie inzichtelijk te maken en waar mogelijk te verbeteren.

Meer risico

Het blijft echter een lening en het risico dat mensen die niet of niet helemaal kunnen aflossen, is wel groter dan bij bijvoorbeeld een asbest- of duurzaamheidslening. Daar is de voorziening van 700.000 euro voor bedoeld, om eventuele financiële tekorten af te dekken.

In eerste instantie gaat het bij dit soort leningen alleen om hypothecaire leningen, waarbij het huis als onderpand dient. ‘De uitvoering wordt, net als bij de andere leningen, gedaan door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). We hebben hen nog gevraagd om te kijken naar de mogelijkheid van consumptieve leningen, maar dat is wel een stuk ingewikkelder, omdat er dan geen onderpand is.’

Snel mogelijk

De gemeenteraad krijgt deze oplossing nu aangeboden. Als die er mee akkoord gaat, moet er nog een verordening worden gemaakt, maar kunnen de eerste leningen eventueel begin volgend jaar al worden verstrekt.

Er is in andere gemeenten al wel ervaring met dit soort leningen. ‘Bijvoorbeeld in gemeenten waar men kampt met funderingsproblemen. Daar wordt het risico echter gedragen door het Rijk, de provincie en de gemeente gezamenlijk. Hier moeten wij het alleen doen. Maar ja, als het Rijk niets doet, kunnen wij bewoners niet in de kou laten staan. Dat was ook de gedachte van de gemeenteraad, toen men ons twee weken geleden vroeg met een oplossing te komen.’

Geld is er

De voorziening van 700.000 kan worden gehaald uit de Nuon-gelden die de gemeente nog heeft.