Natuurmonumenten krijgt prijs voor restauratie Romijnstuw in Waterloopbos

Marknesse - Voor de restauratie van een Romijnstuw in het Waterloopbos heeft Natuurmonumenten de eerste prijs gekregen van de Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland.

De prijs werd vrijdag, op Nationale Sluizendag, uitgereikt bij de Volkeraksluizen bij Willemstad.

De Romijnstuw, die dateert uit de eerste helft van de jaren vijftig, is gerestaureerd in 2016. De meetstuw verkeerde in een slechte staat en was in feite overgegeven aan de natuur. Voor de constructie is dit funest. Natuurmonumenten besloot dit kenmerkende object te restaureren om verder verval tegen te gaan en tevens de waterstand te kunnen blijven reguleren. De gerestaureerde stuw mocht er daarbij niet mooier uit komen te zien dan de oorspronkelijke. Het metsel- en pleisterwerk is daarom zo veel mogelijk gerestaureerd naar de oorspronkelijke situatie. De stuwschuiven en -kleppen en hun bewegingswerken zijn gerestaureerd en van een nieuwe conservering voorzien. Verdwenen onderdelen zijn nagemaakt volgens de oorspronkelijke constructie.

Grote waardering van jury

De jury heeft grote waardering voor de wijze waarop dit unieke object in oude glorie is hersteld. 'Dat geldt in cultuurhistorisch opzicht maar ook voor de technische kwaliteit van de restauratie. Het oorspronkelijke concept als eenvoudig opgebouwde stuw als waterbouwkundig meet- en regelwerk komt hiermee volledig tot zijn recht. De direct bij de entree gelegen, voor publiek zichtbare, terughoudend gerestaureerde stuw verhoogt bovendien de belevingswaarde van het Waterloopbos', aldus het juryrapport.