Gemeenteraad snoeihard in oordeel over CDA en vertrokken wethouders

Dronten – Er is geen sprake van een politieke crisis. Woensdag hebben twee CDA-wethouders hun ontslag ingediend, maar de overgebleven wethouders en de burgemeester zullen de portefeuilles en overgebleven dossiers verdelen tot aan de verkiezingen.

En dat doen zij met steun van de volledige gemeenteraad. Maar in een spoeddebat over de nieuwe politieke situatie kreeg het CDA het er donderdag ongenadig hard van langs.

Snoeihard oordeel

De partij werd door andere fracties helemaal met de grond gelijk gemaakt, net als de opgestapte wethouders Dirk Minne Vis en Nico Verlaan. ‘Wij zien het ontslag van Vis als een uitvlucht, een dag voor het debat waarin hij verantwoording zou afleggen in de gemeenteraad. Dat had ik niet van hem verwacht, zo ken ik hem ook niet. Het vertrek van Verlaan is ook opmerkelijk. Hij zegt het in het belang van Dronten te doen, maar laat Dronten zomaar achter,’ zei Irene Korting van de VVD, voormalig coalitiegenoot van het CDA.

Redenen

De redenen die Vis en Verlaan aangeven voor hun vertrek, worden niet begrepen door de gemeenteraad. Dirk Minne Vis gaf gisteren aan in zijn verklaring ontslag te nemen ‘vanwege een gebrek aan vertrouwen in het college’. ‘Rondom mijn functioneren is door collegeleden stemming gemaakt.’ Nico Verlaan gaf in zijn verklaring aan ‘bestuurlijke geborgenheid’ te missen. ‘Dat gevoel heb ik meerdere malen met het college gedeeld. Daarbij heeft mijn voorzitter een opvatting over rollen en taken en de daarbij behoorden kwaliteiten die ik niet deel.’

‘De brieven van Vis en Verlaan getuigen van natrappen. Voor Verlaan was daar geen enkele reden toe. En dat Vis het lef heeft om het in zijn brief te hebben over ‘de bezorgdheid van het ambtelijk apparaat over de organisatieontwikkeling op het gemeentehuis’, getuigt van alle gebrek aan fatsoen,’ vond Paul Vermast.

Onderzoek

Dat het CDA het vertrek van de wethouders en de zorgen die zij in hun brief uitspraken donderdag gebruikte om te vragen om ‘een onafhankelijk

extern onderzoek in te stellen naar het functioneren van het college, de samenwerking tussen college en de directie, tussen het college, de directie en het ambtelijk apparaat en met voormalige wethouders, directeuren en managers’ kwam haar ook op een berg kritiek te staan. Het CDA sleepte er in haar overwegingen onder andere het grote aantal wisselingen van hogere ambtenaren op het gemeentehuis de afgelopen jaren en een eerdere, anonieme brief over een ‘angstcultuur op het gemeentehuis’ bij.

‘De bedrijfsvoering op het gemeentehuis zat nota bene in de portefeuille van wethouder Vis,’ zei Irene Korting. En over al die vertrokken hooggeplaatste ambtenaren? ‘De enige constante factor de afgelopen twaalf jaar in het bestuur van Dronten is het CDA,’ zei Jan Ammerlaan van voormalig coalitiegenoot Leefbaar Dronten.

Zelfreflectie

Vrijwel alle partijen verweten het CDA een gebrek aan zelfreflectie: de partij was verrast door het vertrek van haar wethouders, noemt het hun eigen beslissing, heeft eerder niets gemerkt van de zorgen die haar wethouders hadden en wil nu een onderzoek? ‘Twee wethouders stappen op en het CDA is verrast? Dat zet je toch aan het denken,’ zei Lazise Hillebregt (D66). ‘Het gebrek aan zelfreflectie is stuitend,’ vindt Jan Ammerlaan. ‘Het CDA weigert verantwoordelijkheid te nemen voor het vertrek van haar wethouders. U laat de inwoners vallen,’ concludeerde Korting.

Klaar met het CDA

Er was voor fractievoorzitter Jan Klopman van het CDA geen houden aan. Ook zijn boodschap de komende periode rekenschap te willen geven van wat er gebeurd is, kwam niet aan. Net als zijn boodschap dat het CDA de overgebleven wethouders zal blijven steunen, zich medeverantwoordelijk wil blijven voelen voor het collegebeleid en zich constructief te willen opstellen de komende maanden. Het werd niet geaccepteerd.

Want vrijwel alle politieke partijen zijn helemaal klaar met het CDA. Het feit dat ook de VVD en Leefbaar Dronten dat hardop zeiden, betekent formeel dat er sprake is van een coalitiebreuk. Maar omdat VVD, Leefbaar Dronten, GroenLinks, D66, ChristenUnie, PvdA en SP in een motie uitspraken ‘dat de overgebleven collegeleden in beginsel het vertrouwen hebben tot de verkiezingen van 21 maart 2018’, is niet het hele college gevallen en is Dronten politiek gezien niet stuurloos.

[Lees hierna verder]

Verdeelde fractie

Het laat zich raden dat de motie van het CDA met het verzoek om een extern onderzoek het niet haalde. Toch was er één fractie die het verzoek steunde: de SP. Die partij was ook de enige die donderdag een ander geluid liet horen. Nou ja, de helft van de partij dan, want de tweekoppige fractie was verdeeld.

Want het begon allemaal met de payrollkwestie, waarin wethouder Vis in 2015 de gemeenteraad verkeerd heeft geïnformeerd over het feit dat de gemeente via die constructie ook personeel inhuurt. ‘De vragen die daarover zijn gesteld aan Vis zijn terecht. Maar of het nou een politieke doodzonde is dat hij daar een verkeerd antwoord heeft gegeven? De man heeft zijn fouten toegegeven en excuses gemaakt. Ik ben het volstrekt oneens mede wijze waarop nu gedebatteerd wordt,’ zei fractievoorzitter Jan den Boer. Maar zijn partijgenoot Chantal Sijtsma begreep de kritiek op Vis wel, al vond ook zij de kritiek op het CDA ‘nogal zwaar’.

(Lees hierna verder]

Nooit meer

En zo eindigde een roerige avond ‘Ik schijn het langstzittende raadslid te zijn, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. En ik hoop dat ik het ook nooit meer zal meemaken,’ concludeerde Jaap Oosterveld (ChristenUnie).

Sprookje

 

Suzanne Stoop (PvdA) begon haar betoog met het sprookje Sneeuwwitje, waarin het CDA volgens haar de boze stiefmoeder is die zichzelf ‘de mooiste van Dronterland’ vindt als ze in de spiegel kijkt. ‘U gelooft in sprookjes, maar wij zijn geen kleuterklas.’

Jan Klopman en zijn fractie zullen eerder aan een ander sprookje hebben gedacht. Klopman heeft door alle perikelen al drie nachten nauwelijks geslapen Na alle harde woorden die donderdag zijn gevallen, zal hij zich de komende week graag Doornroosje voelen.